Om säkerhetsinnehållet i borttagningsverktyget för det skadliga programmet Flashback

Detta dokument beskriver innehållet i borttagningsverktyget för det skadliga programmet Flashback för OS X Lion.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Mer information om Apples produktsäkerhet finns på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Information om PGP-nyckeln från Apple Product Security finns i Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Mer information om andra säkerhetsuppdateringar finns i Säkerhetsuppdateringar från Apple.
 

Borttagningsverktyg för det skadliga programmet Flashback

  • Borttagning av skadlig programvara

    Tillgänglig för: OS X 10.7 eller senare som inte har Java installerat

    Påverkan: Ett borttagningsverktyg för det skadliga programmet Flashback körs

    Beskrivning: Denna uppdatering kör ett borttagningsverktyg som tar bort de vanligaste varianterna av det skadliga programmet Flashback. Om det skadliga programmet hittas, öppnar det en dialogruta som meddelar användaren om att det skadliga programmet togs bort. I vissa fall måste användaren starta om datorn för att fullständigt kunna ta bort det skadliga programmet. Användaren meddelas inte om ett skadligt program inte hittas. Denna uppdatering är tillgänglig för OS X Lion-system som inte har Java installerat.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: