Använda och underhålla Apple MagSafe-adaptrar

Läs om hur du använder den Apple MagSafe-adapter som medföljer din bärbara Mac-dator och få tips om hur du minskar slitage på adaptern.

Kompatibilitet

Använd endast den strömadapter som medföljde din bärbara Mac-dator eller en Apple-auktoriserad strömadapter som passar din bärbara Mac-dator för att försäkra dig om maximal kompatibilitet.

Ansluta MagSafe-strömadaptern till elnätet

Kontrollera att nätkontakten eller nätkabeln är ordentligt isatt i strömadaptern innan den ansluts till ett vägguttag. Anslut också adaptern till vägguttaget innan du ansluter den till datorn. 

Temperatur och MagSafe-strömadaptern

Vanlig datoranvändning kan göra att strömadaptern blir väldigt varm. Strömadaptrarna MagSafe och MagSafe 2 uppfyller de gränsvärden för yttertemperatur och användarkontakt som bestämts av International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IC 60950-1). Minska risken för att strömadaptern överhettas eller brännskador på något av följande sätt: 

  • Anslut MagSafe-strömadaptern direkt till ett nätuttag eller överspänningsskydd med nätkontakten och se till att luft cirkulerar runt adaptern.

  

 

  • Använder du nätkabeln placerar du MagSafe-strömadaptern på ett bord eller på golvet på en välventilerad plats. Undvik tjocka mattor, sängkläder eller möbler som kan hindra luftflödet runt adaptern eftersom sådana föremål samlar värmen som avges av adapterns hölje. Undvik även långvarig kontakt mellan dig själv och adaptern när den används.

 

Magsafe-kontakten på din Magsafe-strömadapter kan variera beroende på dator, och strömkablar och strömkontakter kan se olika ut beroende på land eller region.

Koppla ur MagSafe-strömadaptern från vägguttaget

Du bör koppla ur MagSafe-strömadaptern och andra eventuella kablar under följande förhållanden:

  • Du vill rengöra din Apple-produkt
  • Smuts kommer in i strömporten för MagSafe (läs om hur du tar bort smuts)
  • Om det är problem med ett eller flera stift på MagSafe-kontakten
  • Nätkabeln eller nätkontakten är sliten eller skadad
  • Din bärbara Mac-dator eller strömadapter är utsatt för regn, mycket fukt eller om vätska har trängt in i höljet
  • Du har tappat din bärbara Mac-dator eller strömadapter, höljet har skadats eller du tror att service eller reparation är nödvändigt

MagSafe-uttag

MagSafe-uttaget på datorn har en magnet som kan radera data på kreditkort, iPod och andra enheter. Skydda dina data genom att inte placera dessa eller andra föremål som är känsliga för magneter inom 25 mm från detta uttag.

Koppla ur MagSafe-kontakten från datorn

Om du kopplar ur MagSafe-adaptern från datorn rätt sätt minskar påfrestningarna på kabeln och MagSafe-adapterns livslängd ökar.

MagSafe 2 T-adaptrar

1. Fatta tag i MagSafe 2-huvudet.                                           

2. Vänd kontakten uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger för att bryta anslutningen.

MagSafe L-adaptrar

1. Fatta tag i MagSafe-huvudet.                                            

2. Vänd kontakten bort från datorn för att bryta anslutningen.

MagSafe T-adaptrar

1. Fatta tag i MagSafe-huvudet.                                           

2. Vänd kontakten uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger för att bryta anslutningen.

Dra inte i själva kabeln och böj inte kabeln när du ska koppla ur MagSafe-adaptern eftersom detta ökar påfrestningarna på kabeln.

Använda MagSafe-till-MagSafe 2-adaptern

Om du har en bärbar Mac-dator med ett MagSafe 2-uttag behöver du en MagSafe-till-MagSafe 2-adapter för att kunna använda tidigare MagSafe-adaptrar eller Apple-bildskärmar med MagSafe T- eller L-anslutningar.

MagSafe-till-MagSafe 2-adaptern ansluts mellan MagSafe T- eller L-anslutningen och datorns MagSafe 2-uttag. Den går att koppla ur på samma sätt som MagSafe T-adaptern eller MagSafe 2 T-adaptern, vilket beskrivs tidigare i denna artikel.

Publiceringsdatum: