MacBook Pro: Anvisningar för att själv byta fot på bottenplattan

Den här artikeln beskriver hur du själv installerar fötter och pluggar på MacBook (13 tum, aluminium, sent 2008) och MacBook Pro-datorer där bottenplattans fötter saknas eller är skadade.

Allmän information.

En MacBook Pro som omfattas av Apples begränsade garanti eller av en AppleCare Protection Plan får en utbytesfot utan kostnad. Det kan tillkomma en kostnad för reservdelar till en MacBook Pro utan garanti. Gör-det-själv-reservdelen är inte tillgänglig för MacBook Pro med Retina-skärm.

Obs! För konsumenter som omfattas av konsumentköplagen i landet eller regionen där produkten köptes eller det land eller region där de bor, om de är bosatta i ett annat land, gäller förmånerna i Apples ettåriga begränsade garanti eller AppleCare Protection Plan utöver de rättigheter som konsumentköplagen ger, inklusive men inte begränsat till dessa ytterligare rättigheter.

Det går att välja mellan tre alternativ när en fot till bottenplattan ska skickas till dig:

Hjälp med bytet

 1. Besök en Apple Store-butik. Boka tid med ett Genius.
 2. Besök en Apple-auktoriserad servicepartner. Leta reda på en här.

Självbetjäning

 1. Beställ en utbytessats för byte av bottenplattans fot. Kontakta Apple för att beställa.

 

Anvisningar för byte av fot

Obs! Använd endast utbytessatsen för saknade fötter. Byt inte ut väl fastsatta fötter. Att ta bort fötter utan orsak att byta dem kan skada bottenplattan.

Nödvändiga verktyg för reparationen:

 • Stjärnskruvmejsel, storlek PH00
 • Pincett
 • Ett gem eller en säkerhetsnål

Handskar krävs inte för den här proceduren.

Förberedande steg

Innan du börjar kontrollerar du placeringen för foten som måste bytas och bekräftar att pluggen i höljet och utbytessatsen motsvarar bilderna nedan.

Fotområde på bottenplattan Matchande del

Yttre bottenplatta

Yttre fot

Inre bottenplatta

Inre plugg

Hölje till inre plugg

 

Procedur

Varning! Det kan hända att limmet som används i den här proceduren omedelbart fäster på huden. Vidrör inte limmet. Läs säkerhetsanvisningarna i slutet av detta dokument i händelse av hudkontakt. Kontakta limmets tillverkare för ytterligare information:

Loctite
Rocky Hill, CT. 06067
www.loctite.com

Obs! Använd inte något annat slags lim än det som ingår i utbytessatsen för saknade fötter. Ångor från andra typer av lim kan påverka andra interna komponenter.

 


 

 1. Lägg datorn med undersidan uppåt på en ren, luddfri duk eller annat underlag som inte repar. Ta bort bottenplattan.
 2. Ta bort bottenplattan genom att skruva bort tio skruvar med stjärnskruvmejseln. Viktigt! Skruvarna på sidorna och framsidan måste tas bort och sättas tillbaka i vinkel.

   

   

 3. Dra försiktigt bottenplattan från den sidan som bildskärmsgångjärnen finns på och lyft snett uppåt.
 4. Kontrollera att området på bottenplattan runt foten är rent och fritt från skräp. Om en del av fotens häftyta finns kvar, skalar du bort den med pincetten.
 5. Rengör båda sidorna runt fotens område på bottenplattan. Låt alkoholen avdunsta.
 6. Ta av den yttre foten från sin förpackning och fäst den ordentligt på bottenplattan. Använd inte limmet till att fästa den yttre foten på bottenplattan. Undvik att vidröra den vidhäftande baksidan.
 7. Använd gemet eller säkerhetsnålen till att öppna limmunstycket. Ett gem eller en säkerhetsnål går även att använda till att öppna munstycket efter förvaring. Sätt en mycket liten droppe lim på fotens botten på den inre bottenplattan. Sprid inte ut limmet. 

 8. Placera pluggen på det limmade området.
 9. Tryck inte ned fotpluggen med fingret. Använd trädelen på en bomullspinne till att trycka foten på plats. Tryck lätt och håll foten på plats i 30 sekunder.
 10. Ta bort överflödigt lim med en torr bomullspinne. Viktigt! Stryk inte bort limmet. Använd den torra bomullspinnen till att suga upp överflödigt lim. Det kan ta timmar för överflödigt lim att torka och kan orsaka att bottenplattan fastnar på moderkortet och interna kablar.
 11. Använd en timer och låt limmet torka i minst 60 minuter innan du sätter tillbaka fotpluggens hölje på fotpluggen. Viktigt! Använd inte fotpluggens hölje om laseretsning syns i fotområdet. Laseretsning finns normalt på bakre vänstra delen av foten.
 12. Viktigt vid återmontering! Sätt tillbaka skruvarna i den ordning som visas. Om ordningsföljden inte följs, kan det hända att bottenplattan vickar på ett plant underlag.

 

Läs mer

SÄKERHETSANVISNINGAR: LIMMET VERKAR IRRITERANDE PÅ ÖGON OCH HUD. LIMMET FÄSTER OMEDELBART PÅ HUDEN.

Innehåller etylcyanoakrylat. Undvik kontakt med ögon och hud. Om det kommer i kontakt med ögon eller mun, öppnar du ögat eller munnen och sköljer noga men försiktigt med endast vatten i 15 minuter och KONTAKTAR LÄKARE. Flytande lim svider tillfälligt i ögat. Torkat lim kan irritera ögat som ett sandkorn och ögat måste behandlas av en ögonläkare.

Om limmet häftar fast vid huden, blöter du det i acetonbaserad nagellackborttagning eller varmt tvålvatten och skalar eller rullar försiktigt av det från huden (dra inte). Kontakt genom kläder kan orsaka brännskada på huden. Spola med kallt vatten vid spill på kläder. Undvik att andas in ångorna under längre tid. Säkerställ tillräcklig ventilation vid användning. FÖRVARA UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN!

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: