Om säkerhetsinnehållet i programuppdateringen iOS 5.1

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i programuppdateringen iOS 5.1.

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i programuppdateringen iOS 5.1, som kan hämtas och installeras med iTunes.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Mer information om Apples produktsäkerhet finns på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Information om PGP-nyckeln från Apple Product Security finns i Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Mer information om säkerhetsuppdateringar finns i Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Programuppdateringen iOS 5.1

 • CFNetwork

  Tillgänglig för: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4s, iPod touch (3:e generationen) och senare, iPad, iPad 2

  Effekt: Besök på en webbplats med skadligt innehåll kan leda till spridning av känslig information

  Beskrivning: Ett problem förekom i CFNetworks hantering av felformaterade URL-länkar. Vid åtkomst av en uppsåtligt skapad URL kunde CFNetwork skicka oväntade förfrågansrubriker.

  CVE-ID

  CVE-2012-0641: Erling Ellingsen på Facebook

 • HFS

  Tillgänglig för: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4s, iPod touch (3:e generationen) och senare, iPad, iPad 2

  Effekt: Om en uppsåtligt skapad skivavbild läggs på skrivbordet kan en enhet stängas av eller opålitlig kod köras

  Beskrivning: Ett heltalsunderskott fanns vid hantering av HFS-katalogfiler.

  CVE-ID

  CVE-2012-0642: pod2g

 • Kärna

  Tillgänglig för: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4s, iPod touch (3:e generationen) och senare, iPad, iPad 2

  Effekt: Ett skadligt program kan kringgå sandlåde-begränsningar

  Beskrivning: Det fanns ett logiskt problem i hantering av systemanrop för felsökning. Det kan göra det möjligt för ett skadligt program att uppnå kodkörning i andra program med samma användarbehörighet.

  CVE-ID

  CVE-2012-0643: 2012 iOS Jailbreak Dream Team

 • libresolv

  Tillgänglig för: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4s, iPod touch (3:e generationen) och senare, iPad, iPad 2

  Effekt: Program som använder libresolv-biblioteket kan vara sårbara för oväntad programavslutning och exekvering av opålitlig kod

  Beskrivning: Det förekom ett heltalsspill i hanteringen av DNS-resursposter vilket kunde orsaka heapminnesfel.

  CVE-ID

  CVE-2011-3453: Ilja van Sprundel på IOActive

 • Lösenkodslås

  Tillgänglig för: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4s, iPod touch (3:e generationen) och senare, iPad, iPad 2

  Effekt: En person med fysisk tillgång till enheten kan eventuellt åsidosätta skärmlåset

  Beskrivning: Det förekom ett problem med identifieringsvillkor vid hantering av gesterna glid för att ringa. Det kan göra det möjligt för en person med fysisk tillgång till enheten att kringgå skärmens lösenkodslås.

  CVE-ID

  CVE-2012-0644: Roland Kohler vid German Federal Ministry of Economics and Technology

 • Safari

  Tillgänglig för: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4s, iPod touch (3:e generationen) och senare, iPad, iPad 2

  Effekt: Det kan hända att besök på webbsidor registreras i webbläsarhistoriken även om Privat surfning är aktivt

  Beskrivning: Privat surfning i Safari är gjort för att förhindra registrering av en surfsession. Besökta webbsidor registrerades i webbläsarhistoriken även när Privat surfning var aktivt på grund av att webbplatsen använde JavaScript-metoderna pushState och replaceState. Det här problemet åtgärdas genom att inte registrera sådana besök när Privat surfning är aktivt.

  CVE-ID

  CVE-2012-0585: Eric Melville på American Express

 • Siri

  Tillgänglig för: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4s, iPod touch (3:e generationen) och senare, iPad, iPad 2

  Effekt: En angripare med fysisk tillgång till en låst telefon kan få åtkomst till det översta e-postmeddelandet

  Beskrivning: Ett konstruktionsproblem fanns i Siris begränsningar för upplåsningsskärmen. Om Siri aktiverats för användning på upplåsningsskärmen och Mail öppnas med ett meddelande valt bakom upplåsningsskärmen, går det att använda ett röstkommando till att skicka detta meddelande till en godtycklig mottagare. Det här problemet har åtgärdats genom att inaktivera vidarebefordran av meddelanden på upplåsningsskärmen.

  CVE-ID

  CVE-2012-0645

 • VPN

  Tillgänglig för: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4s, iPod touch (3:e generationen) och senare, iPad, iPad 2

  Effekt: En skadligt utformad systemkonfigurationsfil kan leda till exekvering av opålitlig kod med systembehörighet

  Beskrivning: En säkerhetsrisk i formatsträng fanns i hanteringen av racoon-konfigurationsfiler.

  CVE-ID

  CVE-2012-0646: pod2g

 • WebKit

  Tillgänglig för: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4s, iPod touch (3:e generationen) och senare, iPad, iPad 2

  Effekt: Besök på en webbplats med skadligt innehåll kan leda till spridning av cookies

  Beskrivning: Ett problem med olika källor fanns i WebKit, vilket kunde leda till att cookies spreds mellan olika ursprung.

  CVE-ID

  CVE-2011-3887: Sergey Glazunov

 • WebKit

  Tillgänglig för: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4s, iPod touch (3:e generationen) och senare, iPad, iPad 2

  Effekt: Besök på en webbplats med skadligt innehåll och att dra innehåll med musen kan leda till en XSS-attack

  Beskrivning: Ett problem med olika källor fanns i WebKit, vilket kunde leda till att innehåll drogs och släpptes mellan olika ursprung.

  CVE-ID

  CVE-2012-0590: Adam Barth på Google Chrome Security Team

 • WebKit

  Tillgänglig för: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4s, iPod touch (3:e generationen) och senare, iPad, iPad 2

  Effekt: Besök på en webbplats med skadligt innehåll kan leda till en attack via skriptkörning över flera platser

  Beskrivning: Flera cross-origin-problem fanns i WebKit.

  CVE-ID

  CVE-2011-3881: Sergey Glazunov

  CVE-2012-0586: Sergey Glazunov

  CVE-2012-0587: Sergey Glazunov

  CVE-2012-0588: Jochen Eisinger på Google Chrome Team

  CVE-2012-0589: Alan Austin på polyvore.com

 • WebKit

  Tillgänglig för: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4s, iPod touch (3:e generationen) och senare, iPad, iPad 2

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan program avslutas oväntat eller godtycklig kod köras

  Beskrivning: Flera minnesfel förekom i WebKit.

  CVE-ID

  CVE-2011-2825: wushi på team509 i samarbete med TippingPoints Zero Day Initiative

  CVE-2011-2833: Apple

  CVE-2011-2846: Arthur Gerkis, miaubiz

  CVE-2011-2847: miaubiz, Abhishek Arya (Inferno) på Google Chrome Security Team med användning av AddressSanitizer

  CVE-2011-2854: Abhishek Arya (Inferno) på Google Chrome Security Team med användning av AddressSanitizer

  CVE-2011-2855: Arthur Gerkis, wushi i team509 i samarbete med iDefense VCP

  CVE-2011-2857: miaubiz

  CVE-2011-2860: Abhishek Arya (Inferno) på Google Chrome Security Team med användning av AddressSanitizer

  CVE-2011-2867: Dirk Schulze

  CVE-2011-2868: Abhishek Arya (Inferno) på Google Chrome Security Team med användning av AddressSanitizer

  CVE-2011-2869: Cris Neckar på Google Chrome Security Team med användning av AddressSanitizer

  CVE-2011-2870: Abhishek Arya (Inferno) på Google Chrome Security Team med användning av AddressSanitizer

  CVE-2011-2871: Abhishek Arya (Inferno) på Google Chrome Security Team med användning av AddressSanitizer

  CVE-2011-2872: Abhishek Arya (Inferno) och Cris Neckar på Google Chrome Security Team med användning av AddressSanitizer

  CVE-2011-2873: Abhishek Arya (Inferno) på Google Chrome Security Team med användning av AddressSanitizer

  CVE-2011-2877: miaubiz

  CVE-2011-3885: miaubiz

  CVE-2011-3888: miaubiz

  CVE-2011-3897: pa_kt i samarbete med TippingPoints Zero Day Initiative

  CVE-2011-3908: Aki Helin på OUSPG

  CVE-2011-3909: Google Chrome Security Team (scarybeasts) och Chu

  CVE-2011-3928: wushi på team509 i samarbete med TippingPoints Zero Day Initiative

  CVE-2012-0591: miaubiz och Martin Barbella

  CVE-2012-0592: Alexander Gavrun i samarbete med TippingPoints Zero Day Initiative

  CVE-2012-0593: Lei Zhang på Chromium development community

  CVE-2012-0594: Adam Klein på Chromium development community

  CVE-2012-0595: Apple

  CVE-2012-0596: Abhishek Arya (Inferno) på Google Chrome Security Team med användning av AddressSanitizer

  CVE-2012-0597: miaubiz

  CVE-2012-0598: Sergey Glazunov

  CVE-2012-0599: Dmytro Gorbunov på SaveSources.com

  CVE-2012-0600: Marshall Greenblatt, Dharani Govindan på Google Chrome, miaubiz, Aki Helin på OUSPG, Apple

  CVE-2012-0601: Apple

  CVE-2012-0602: Apple

  CVE-2012-0603: Apple

  CVE-2012-0604: Apple

  CVE-2012-0605: Apple

  CVE-2012-0606: Apple

  CVE-2012-0607: Apple

  CVE-2012-0608: Abhishek Arya (Inferno) på Google Chrome Security Team med användning av AddressSanitizer

  CVE-2012-0609: Abhishek Arya (Inferno) på Google Chrome Security Team med användning av AddressSanitizer

  CVE-2012-0610: miaubiz, Martin Barbella med användning av AddressSanitizer

  CVE-2012-0611: Martin Barbella med användning av AddressSanitizer

  CVE-2012-0612: Abhishek Arya (Inferno) på Google Chrome Security Team med användning av AddressSanitizer

  CVE-2012-0613: Abhishek Arya (Inferno) på Google Chrome Security Team med användning av AddressSanitizer

  CVE-2012-0614: miaubiz, Martin Barbella med användning av AddressSanitizer

  CVE-2012-0615: Martin Barbella med användning av AddressSanitizer

  CVE-2012-0616: miaubiz

  CVE-2012-0617: Martin Barbella med användning av AddressSanitizer

  CVE-2012-0618: Abhishek Arya (Inferno) på Google Chrome Security Team med användning av AddressSanitizer

  CVE-2012-0619: Abhishek Arya (Inferno) på Google Chrome Security Team med användning av AddressSanitizer

  CVE-2012-0620: Abhishek Arya (Inferno) på Google Chrome Security Team med användning av AddressSanitizer

  CVE-2012-0621: Martin Barbella med användning av AddressSanitizer

  CVE-2012-0622: Dave Levin och Abhishek Arya på Google Chrome Security Team

  CVE-2012-0623: Abhishek Arya (Inferno) på Google Chrome Security Team med användning av AddressSanitizer

  CVE-2012-0624: Martin Barbella med användning av AddressSanitizer

  CVE-2012-0625: Martin Barbella

  CVE-2012-0626: Abhishek Arya (Inferno) på Google Chrome Security Team med användning av AddressSanitizer

  CVE-2012-0627: Apple

  CVE-2012-0628: Slawomir Blazek, miaubiz, Abhishek Arya (Inferno) på Google Chrome Security Team med användning av AddressSanitizer

  CVE-2012-0629: Abhishek Arya (Inferno) på Google Chrome Security Team

  CVE-2012-0630: Sergio Villar Senin på Igalia

  CVE-2012-0631: Abhishek Arya (Inferno) på Google Chrome Security Team

  CVE-2012-0632: Cris Neckar på Google Chrome Security Team med hjälp av AddressSanitizer

  CVE-2012-0633: Apple

  CVE-2012-0635: Julien Chaffraix på Chromium development community, Martin Barbella med användning av AddressSanitizer

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: