Om säkerhetsinnehållet i programvaran Apple TV 5.0

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i programvaran Apple TV 5.0.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Mer information om Apples produktsäkerhet finns på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Information om PGP-nyckeln från Apple Product Security finns i Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Mer information om säkerhetsuppdateringar finns i Säkerhetsuppdateringar från Apple.
 

Apple TV 5.0

 • Apple TV

  Tillgänglig för: Apple TV (2:a generationen)

  Effekt: Program som använder libresolv-biblioteket kan vara sårbara för oväntad programavslutning och exekvering av opålitlig kod

  Beskrivning: Det förekom ett heltalsspill i hanteringen av DNS-resursposter vilket kunde orsaka heapminnesfel.

  CVE-ID

  CVE-2011-3453: Ilja van Sprundel på IOActive

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: