GarageBand för iOS 1.2: Optimera nätverksanslutningen för jamsessionen

Läs hur du optimerar nätverksanslutningen för din jamsession i GarageBand för iOS.

Om du blandar flera nätverksanslutningar kan det leda till problem då du försöker ansluta till en jamsession eller orsaka att enheter inte spelar synkroniserat. De här tipsen hjälper dig att optimera nätverksanslutningen:

 • Samtliga deltagare i en jamsession bör använda samma typ av nätverksanslutning: antingen Wi-Fi eller Bluetooth.
 • Om det tillgängliga Wi-Fi-nätverket har hög belastning ska du prova att använda Bluetooth.
 • Om en eller fler deltagare vill göra ljudinspelningar med Audio Recorder, Guitar Amp eller Sampler, går det fortare att hämta inspelningarna via ett Wi-Fi-nätverk.

Gör så här för att välja en viss nätverksanslutning:

Bluetooth

 1. Öppna appen Inställningar och avaktivera Wi-Fi.
 2. Tryck på avsnittet Allmänt och aktivera Bluetooth.
 3. Upprepa steg 1 och 2 för samtliga deltagare.
 4. Öppna jamsessionkontrollerna i GarageBand för iOS.
 5. Skapa eller anslut till en jamsession.

Wi-Fi

 1. Öppna appen Inställningar och aktivera Wi-Fi.
 2. Knacka på avsnittet Allmänt och avaktivera Bluetooth.
 3. Upprepa steg 1 och 2 för samtliga deltagare. Se till att samtliga deltagare ansluter till samma Wi-Fi-nätverk.
 4. Öppna jamsessionkontrollerna i GarageBand för iOS.
 5. Klicka på Avbryt i dialogrutan ”Vill du aktivera Bluetooth?”.
 6. Skapa eller anslut till en jamsession.
Publiceringsdatum: