Time Machine: Överföra säkerhetskopior från den nuvarande säkerhetskopieringsenheten till en ny

Läs om hur du kan överföra dina nuvarande Time Machine-säkerhetskopior till en ny enhet.

Om du vill använda en annan Time Machine-enhet för säkerhetskopiering följer du dessa steg för att flytta dina nuvarande säkerhetskopior.

Kontrollera den nya säkerhetskopieringsenhetens format

 1. Anslut den nya säkerhetskopieringsenheten till Mac-datorn.
 2. Öppna Skivverktyg (som finns i mappen Verktygsprogram).
 3. I Skivverktyg väljer du den nya diskens symbol och ser till att den har en GUID-partition samt att den är formaterad som Mac OS Extended (journalförd). Kontrollera detta på raden Format längst ned i fönstret Skivverktyg. Om din nya säkerhetskopieringsenhet inte är formaterad på detta sätt omformaterar du den genom att välja alternativet Mac OS Extended (journalförd) med en GUID-partition. Säkerhetskopiera viktiga data på din nya enhet innan du formaterar om den.

Ställa in behörigheter för en ny säkerhetkopieringsenhet

 1. Öppna ett nytt Finder-fönster. 
 2. I sidofältet i Finder-fönstret klickar du på den nya säkerhetskopieringsenhetens symbol. 
 3. Välj Visa info från menyn Arkiv.
 4. Se till att alternativet Bortse från ägarskap på den här volymen i slutet av avsnittet Delning och behörigheter i fönstret Visa info inte är markerat.

Stänga av Time Machine tillfälligt

 1. Välj Systeminställningar i Apple-menyn.
 2. Klicka på symbolen för Time Machine i fönstret Systeminställningar.
 3. Skjut Time Machine-reglaget till Av.

Kopiera dina säkerhetskopierade data från den ursprungliga säkerhetskopieringsenheten till den nya

 1. Öppna ett nytt Finder-fönster. I Finder-sidofältet klickar du på symbolen för den ursprungliga säkerhetskopieringsenheten.
 2. Öppna ett nytt Finder-fönster. I Finder-sidofältet klickar du på symbolen för den nya säkerhetskopieringsenheten.
 3. Dra mappen ”Backups.backupdb” på den aktuella säkerhetskopieringsenheten till rotnivån på den nya enheten.
 4. Ange ett administratörsnamn och -lösenord och klicka därefter på OK för att påbörja kopieringsprocessen. 

Det kan ta en stund att kopiera dina säkerhetskopierade data beroende på säkerhetskopians storlek.

Ställa in Time Machine för att använda den nya enheten

 1. När kopieringen är slutförd öppnar du inställningarna för Time Machine i Systeminställningar. 
 2. Klicka på Välj enhet i fönstret för Time Machine-inställningarna.
 3. Välj den nya säkerhetskopieringsenheten och klicka därefter på alternativet Använd enhet.

Dina Time Machine-säkerhetskopior sparas nu på den nya säkerhetskopieringsenheten.

Publiceringsdatum: