Överföra Time Machine-säkerhetskopior från en säkerhetskopieringsenhet till en annan

Du kan flytta en Time Machine-säkerhetskopia från en enhet till en annan. Sedan kan du använda den nya enheten för att fortsätta dina Time Machine-säkerhetskopieringar.

Ansluta båda säkerhetskopieringsenheterna till din Mac-dator

Se först till att både din gamla säkerhetskopieringsenhet och din nya säkerhetskopieringsenhet är anslutna till din Mac-dator och monterade. Det innebär att båda ska visas på skrivbordet eller i sidofältet i Finder-fönster.

Om din gamla eller nya säkerhetskopieringsenhet är en AirPort Time Capsule eller annan nätverksansluten säkerhetskopieringsenhet ska du ansluta den till din Mac-dator med en Ethernet-kabel för att få den snabbaste överföringshastigheten.


Kontrollera formatet på din nya säkerhetskopieringsenhet

Följ endast de här stegen om din nya säkerhetskopieringsenhet är en extern usb-, Thunderbolt- eller FireWire-enhet som är direkt ansluten till din Mac-dator. (Hoppa över stegen om din nya säkerhetskopieringsenhet är en nätverksansluten säkerhetskopieringsenhet.)

 1. Öppna Systeminformation och välj Lagring i sidofältet. 
 2. I den högra listan över lagringsenheter väljer du namnet på din nya säkerhetskopieringsenhet. Din nya enhet är korrekt formaterad för Time Machine om filsystemet för enheten är Journalförd HFS+ och Typ av partitionskarta är GPT (GUID Partition Table). Hoppa till nästa avsnitt.
 3. Om din enhet inte är korrekt formaterad för Time Machine ska du använda Skivverktyg för att radera (formatera) enheten. Välj Mac OS Extended (journalförd) som format och GUID Partition Map som schema när Skivverktyg frågar om format och schema.


Ange behörigheter på din nya säkerhetskopieringsenhet

Följ endast de här stegen om din nya säkerhetskopieringsenhet är en extern usb-, Thunderbolt- eller FireWire-enhet som är direkt ansluten till din Mac-dator. (Hoppa över stegen om din nya säkerhetskopieringsenhet är en nätverksansluten säkerhetskopieringsenhet.)

 1. Välj din nya enhet i Finder, exempelvis genom att klicka på symbolen på skrivbordet eller i sidofältet i ett Finder-fönster. 
 2. Välj Arkiv > Visa info i menyraden. Ett informationsfönster för enheten öppnas.
 3. Klicka på visningstriangeln  bredvid Delning och behörigheter för att visa avsnittets inställningar.
 4. Om låset längst ner i fönstret är låst klickar du på låset och anger ditt administratörsnamn och lösenord.
 5. Se till att kryssrutan Bortse från ägarskap på den här volymen är avmarkerad.


Stänga av Time Machine

 1. Öppna Time Machine-inställningarna från Time Machine-menyn  i menyraden. Som alternativ kan du välja Apple-menyn () > Systeminställningar och sedan klicka på Time Machine.
 2. Avmarkera Säkerhetskopiera automatiskt eller klicka på Av/På-reglaget beroende på vad du ser i Time Machine-inställningarna.


Kopiera säkerhetskopieringsdata till din nya enhet

 1. Öppna ett nytt fönster i Finder för alla dina säkerhetskopieringsenheter så att du kan dra filer mellan dem.
 2. Beroende på vilken typ av säkerhetskopieringsenhet du har använt bör din gamla säkerhetskopieringsenhet ha en av dessa filer i enhetens övre nivå:
  • En fil som slutar på .sparsebundle
  • Eller en mapp som heter Backups.backupdb
   Om du har den här mappen kan du endast överföra din säkerhetskopia om din nya enhet är en extern usb-, Thunderbolt- eller FireWire-enhet som är ansluten direkt till din Mac-dator. Det får inte vara en av de andra enhetstyperna som du kan använda med Time Machine.
 3. Dra filen från din gamla säkerhetskopieringsenhet till den övre nivån på din nya säkerhetskopieringsenhet.
 4. Ange ditt administratörsnamn och lösenord, om du blir tillfrågad, och vänta sedan på att kopieringen ska slutföras.


Välja din nya säkerhetskopieringsenhet i Time Machine

När du har kopierat den gamla säkerhetskopieringsfilen till den nya enheten väljer du den nya enheten i Time Machine-inställningarna och ser till att Time Machine är aktiverad. Alla äldre säkerhetskopior blir tillgängliga på den nya enheten och nya säkerhetskopior sparas på den enheten.

Publiceringsdatum: