Använda det samlade bildbiblioteket

Läs mer om det samlade bildbiblioteket.

Använda ett samlat bildbibliotek med iPhoto och Aperture

Med iPhoto 9.3 går det att öppna och arbeta direkt med bibliotek från Aperture 3.3 eller senare. Det samlade biblioteksformatet delas nu mellan de båda programmen och har ett antal fördelar:

 • Du behöver inte importera, exportera eller bearbeta om bilder när du flyttar från ett program till ett annat.
 • Använder du Ansikten, Platser, har du skapat album, smarta album eller delat bilder på Facebook eller Flickr, fungerar de i båda programmen.
 • Bildspel skapade i ena programmet går att spela upp i det andra.
 • Eftersom iPhoto och Aperture nu har en gemensam bildbehandling ser du ändringarna när du justerar bilder med verktyg i Aperture när du öppnar samma bibliotek i iPhoto och vice versa.
 • Har du inte använt verktygen i Aperture tidigare, går det att sköta bildbiblioteket i iPhoto och bara öppna Aperture när du vill retuschera, till exempel för att göra korrigeringar med penslar. Redigeringarna är icke-förstörande och går att ta bort när som helst.
 • Har du skapat fler än ett iPhoto-bibliotek genom åren kan du nu öppna dina iPhoto-bibliotek i Aperture och slå ihop dem i ett samlat huvudbibliotek. Sedan kan du öppna det sammanslagna biblioteket i iPhoto. Läs mer om att använda Aperture till att slå ihop iPhoto-bibliotek.

Öppna ett Aperture-bibliotek i iPhoto

iPhoto kan öppna Aperture-bibliotek skapade i eller uppgraderade till Aperture 3.3. Du måste uppgradera äldre Aperture-bibliotek genom att öppna dem i Aperture 3.3 innan de går att öppna i iPhoto. Det går inte att öppna ett bibliotek samtidigt i iPhoto och Aperture.

Öppna ett Aperture-bibliotek i iPhoto:

 1. Välj Arkiv > Växla till bibliotek i huvudmenyn i iPhoto.
 2. Välj det Aperture-bibliotek du vill öppna.
 3. Klicka på knappen Välj i biblioteksväljaren.

Öppna ett iPhoto-bibliotek i Aperture

Aperture 3.3 eller senare kan öppna iPhoto-bibliotek som skapats av eller öppnats åtminstone en gång i iPhoto 9.3 eller senare.

Öppna ett iPhoto-bibliotek i Aperture:

 1. Välj > File (arkiv) > Switch to Library (växla till bibliotek) i huvudmenyn i Aperture.
 2. Gå till och markera det iPhoto-bibliotek du vill öppna med biblioteksväljaren.
 3. Klicka på Choose (välj) i biblioteksväljaren.

Anmärkningar om att arbeta med samlade bibliotek i iPhoto och Aperture

Händelser, projekt och album

Händelser i iPhoto kallas Projects (projekt) i Aperture:

    

På motsvarande sätt kallas Projects (projekt) i Aperture händelser i iPhoto:

    

Smarta album visas och fungerar i båda programmen, men inställningarna för varje smart album måste redigeras med programmet där albumet skapades.

Ansikten

iPhoto identifierar alltid ansikten, oavsett inställningen i Aperture-biblioteket. Det går att stänga av Faces (ansikten) i Aperture per bibliotek. Aperture behåller inställningen när det öppnar biblioteket igen.

Skriva ut projekt

Böcker, kalendrar och kort skapade i iPhoto visas i listan Source (källa) i Aperture, men de går inte att redigera. Böcker, webbsidor och webbjournaler skapade i Aperture visas inte i iPhoto.

Bildspel

Det går att spela upp bildspel skapade i Aperture med iPhoto, men de går inte att redigera.

Det går att redigera bildspel skapade i iPhoto med Aperture, men när det redigerats i Aperture går de inte längre att redigera i iPhoto. Bildspelen visas dock korrekt i båda programmen, oavsett vilket som används till att redigera dem.

Bildström

Aktiverar du Bildström för ett bibliotek i iPhoto och sedan öppnar det i Aperture, är det biblioteket fortfarande länkat till Bildström. Det går endast att länka ett bibliotek åt gången till Bildström. Öppnar du ett annat bibliotek och aktiverar Bildström, är det tidigare biblioteket inte längre länkat.

Bläddra bland bilder

Filterfrågor i Aperture Browser visas inte i iPhoto. Alla bilder visas i iPhoto.

Bilder dolda med kommandot Dölj bild i iPhoto är inte tillgängliga i Aperture. Öppnar du biblioteket i iPhoto, visar bilderna och sedan öppnar biblioteket igen i Aperture, blir de tidigare dolda bilderna tillgängliga.

Bilder som betygsatts som avvisade i Aperture är inte tillgängliga i iPhoto. Om bildens betyg senare höjs i Aperture, blir den tillgänglig i iPhoto.

PDF-filer i Aperture-bibliotek visas inte och är inte tillgängliga i iPhoto.

Ljudfiler och ljudbilagor i Aperture-bibliotek varken visas eller är tillgängliga i iPhoto.

Travar

Endast den utvalda bilden i en Aperture-trave visas i iPhoto. Om du till exempel har skapat flera versioner av en bild i Aperture i travar, var och en med olika justeringar, visas endast bilden du valde som utvald bild när du öppnar biblioteket i iPhoto. När du återvänder till Aperture är hela traven tillgänglig igen.

Förhandsvisningar

iPhoto skapar alltid förhandsvisningar i full storlek. Aperture har olika alternativ som ställer in storleken på förhandsvisningen eller om förhandsvisning ska användas. Om du öppnar ett Aperture-bibliotek i iPhoto ändras endast befintliga förhandsvisningar om du redigerar en bild i iPhoto. iPhoto skapar sedan en förhandsvisning i full storlek för den bilden.

iLife-mediabläddrare

När du använder iLife-mediabläddrare för åtkomst till biblioteket från andra program som Keynote eller iMovie, visas symbolen för programmet som ursprungligen skapade det.

Läs mer

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: