Så här verifierar du äktheten hos manuellt hämtade mjukvaruuppdateringar från Apple

Om du hämtar ett uppdateringspaket för Mac manuellt, kan du verifiera signaturen själv för att säkerställa att paketet är äkta och komplett.

I syfte att garantera att mjukvaruuppdateringarna är äkta signerar Apple alla uppdateringar digitalt och erbjuder dem endast via Mac App Store och Apples hämtningssida. Hämta alltid Apples mjukvaruuppdateringar från en av dessa källor och kontrollera att du har den senaste versionen via dem.

Vissa mjukvaruuppdateringar verifieras automatiskt

Om du använder Mac App Store (eller Programuppdatering i tidigare versioner av OS X) till att hämta och installera en Apple-mjukvaruuppdatering verifieras Apples digitala signatur automatiskt före installationen.

Manuellt hämtade mjukvaruuppdateringar kan verifieras manuellt

Om du hämtar en mjukvaruuppdatering från Apple manuellt kan du kontrollera att den är äkta och komplett genom att verifiera den digitala signaturen innan installationen.

  1. Dubbelklicka på filen till mjukvaruuppdateringspaketet (PKG) för att öppna installeraren.
  2. Klicka på lås-  eller certifikatsymbolen   i det övre högra hörnet i installeraren för att visa information om certifikatet. Om ingen av dessa symboler visas är paketet osignerat och du bör inte installera det.
  3. Välj ”Apple Software Update Certificate Authority”, som visas nedan. Om en annan certifieringsauktoritet visas eller om certifikatet saknar en grön kryssruta som anger att det är giltigt ska du inte installera paketet.
  4. Klicka på triangeln vid ordet ”Information” för att visa mer information om certifikatet.
  5. Bläddra längst ned i avsnittet Information så att SHA1-fingeravtrycket visas. 

  6. Kontrollera att SHA1-fingeravtrycket i installeraren stämmer överens med ett av följande fingeravtryck från Apples nuvarande eller tidigare certifikat. Om de stämmer överens är signaturen verifierad: klicka på OK och låt installeraren fortsätta. 

    SHA1 FA 02 79 0F CE 9D 93 00 89 C8 C2 51 0B BC 50 B4 85 8E 6F BF
    SHA1 9C 86 47 71 48 B3 D7 04 24 7A 3C 3F 56 EA 2D E5 94 4B 01 C2

Installeraren verifierar automatiskt filerna i paketet. Om det är problem med någon av filerna avbryts installeraren utan att systemet ändras och det visas ett meddelande om att installeraren har stött på ett problem.

Publiceringsdatum: