Så här verifierar du äktheten hos manuellt hämtade mjukvaruuppdateringar från Apple

Om du hämtar ett uppdateringspaket för Mac manuellt, kan du verifiera signaturen själv för att säkerställa att paketet är äkta och komplett.

I syfte att garantera att mjukvaruuppdateringarna är äkta signerar Apple alla uppdateringar digitalt och erbjuder dem endast via App Store och Apples hämtningssida. Hämta alltid Apples mjukvaruuppdateringar från en av dessa källor och kontrollera att du har den senaste versionen via dem.

Vissa mjukvaruuppdateringar verifieras automatiskt

När du hämtar och installerar en uppdatering från Apple verifieras Apples digitala signatur automatiskt före installationen.


Manuellt hämtade mjukvaruuppdateringar kan verifieras manuellt

Om du hämtar en mjukvaruuppdatering från Apple manuellt kan du kontrollera att den är äkta och komplett genom att verifiera den digitala signaturen innan installationen.

  1. Dubbelklicka på filen till mjukvaruuppdateringspaketet (PKG) för att öppna installeraren.
  2. Klicka på lås-  eller certifikatsymbolen  i det övre högra hörnet i installeraren för att visa information om certifikatet. Om ingen av dessa symboler visas är paketet osignerat och du bör inte installera det.
  3. Välj ”Apple Software Update Certificate Authority”, som visas nedan. Om en annan certifieringsauktoritet visas eller om certifikatet saknar en grön kryssruta som anger att det är giltigt ska du inte installera paketet.

  4. Klicka på triangeln vid ordet ”Information” för att visa mer information om certifikatet.
  5. Bläddra längst ned i avsnittet Information så att SHA-256-fingeravtrycket visas.

  6. Kontrollera att SHA-256-fingeravtrycket i installeraren stämmer överens med ett av följande fingeravtryck från Apples nuvarande eller tidigare certifikat. Om de stämmer överens är signaturen verifierad: klicka på OK och låt installeraren fortsätta.

    SHA-256 12 99 E9 BF E7 76 A2 9F F4 52 F8 C4 F5 E5 5F 3B 4D FD 29 34 34 9D D1 85 0B 82 74 F3 5C 71 74 5C

Installeraren verifierar automatiskt filerna i paketet. Om det är problem med någon av filerna avbryts installeraren utan att systemet ändras och det visas ett meddelande om att installeraren har stött på ett problem.


Publiceringsdatum: