Justera röster för VoiceOver, Läs upp skärm och Läs upp markering på din iPhone, iPad och iPod touch

iOS-enheten använder som standard en kompakt röst för VoiceOver, Läs upp skärm och Läs upp markering. Du kan välja mellan några röster för tal.

Justera VoiceOver-röster

Röster med förbättrad kvalitet kan vara 100 MB eller större. Anslut enheten till wifi om du vill hämta och installera en av dessa röster.

Med VoiceOver kan du aktivera mer än en röst, växla mellan standard och förbättrad kvalitet (utan att du behöver hämta rösten igen) och ändra talhastigheten för varje röst:

 1. Gå till Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Tal.
 2. Tryck på Lägg till nytt språk.
 3. Tryck på det språk och den dialekt som du vill ha. Då kommer du tillbaka till skärmen Tal.
 4. Tryck på Röst och tryck sedan på rösten som du vill använda.
 5. Välj antingen standard eller förbättrad kvalitet. Om du väljer förbättrad kvalitet, rösten inte har hämtats än och enheten är ansluten till ett wifi-nätverk, börjar rösten hämtas.
 6. Flytta reglaget Talhastighet för att göra rösten långsammare eller snabbare.

Välja en röst för Läs upp skärm och Läs upp markering

 1. Gå till Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Tal.
 2. Aktivera Läs upp markering, Läs upp skärm eller båda.
 3. Välj Röster.
 4. Välj den röst och dialekt som du vill att Läs upp skärm och Läs upp markering ska använda.

Ta bort en hämtad röst

Om du inte använder en röst med förbättrad ljudkvalitet kan du ta bort den:

 1. Gå till Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Tal.
 2. Tryck på Röst och tryck sedan på rösten som du vill ta bort.
 3. Tryck på Redigera.
 4. Tryck på  och tryck sedan på Radera. Eller svep till vänster för att radera.

Du kan inte radera Siri-röster för ditt land eller din region. Du kan ändra inställningar för språk och land/region om du vill radera vissa Siri-röster, men minst en av Siri-rösterna för ditt land eller din region hämtas automatiskt.

Använda Alex

Om du använder engelska kan du hämta rösten Alex. Läs om var Alex är tillgänglig och hur du använder Alex.

Publiceringsdatum: