Justera röster och hastighet för VoiceOver och Läs upp skärm på iPhone, iPad eller iPod touch

iOS- och iPadOS-enheten använder en kompakt röst för VoiceOver, Läs upp skärm och Läs upp markering. Men du kan välja mellan några andra röster för tal.

Justera VoiceOver-röster

Röster med förbättrad kvalitet kan vara 100 MB eller större. Anslut enheten till wifi om du vill hämta och installera en av dessa röster.

Med VoiceOver kan du aktivera mer än en röst, växla mellan standard och förbättrad kvalitet (utan att du behöver hämta rösten igen) och ändra talhastigheten för varje röst. För att justera röster:

 1. Gå till Inställningar > Hjälpmedel > VoiceOver och tryck på Tal.
 2. Tryck på Lägg till nytt språk.
 3. Tryck på det språk och den dialekt som du vill ha. Då kommer du tillbaka till skärmen Tal.
 4. Tryck på Röst och tryck sedan på rösten som du vill använda.
 5. Välj antingen standard eller förbättrad kvalitet. Om du väljer förbättrad kvalitet, rösten inte har hämtats än och enheten är ansluten till ett wifi-nätverk, börjar rösten hämtas.

Justera uppläsningshastighet

För att justera uppläsningshastighet:

 1. Gå till Inställningar och tryck på Hjälpmedel. 
 2. Tryck på Talat innehåll.
 3. Använd reglaget för uppläsningshastighet för att justera hastigheten.

Välja en röst för Läs upp skärm och Läs upp markering

 1. Gå till Inställningar > Hjälpmedel och tryck på Talat innehåll.
 2. Aktivera Läs upp markering, Läs upp skärm eller båda.
 3. Välj Röster.
 4. Välj den röst och dialekt som du vill att Läs upp skärm och Läs upp markering ska använda.

Ta bort en hämtad röst

Du kan inte radera Siri-röster för ditt land eller din region. Du kan ändra inställningar för språk eller land/region om du vill radera vissa Siri-röster, men minst en av Siri-rösterna för ditt land eller din region hämtas automatiskt.

Du kan ta bort röster med förbättrad ljudkvalitet och röster som du har hämtat. Gör så här:

 1. Gå till Inställningar > Hjälpmedel > VoiceOver och tryck på Talat innehåll.
 2. Tryck på Röst och tryck sedan på rösten som du vill ta bort.
 3. Tryck på Redigera.
 4. Tryck på och sedan på Radera. Eller svep till vänster för att radera.
Publiceringsdatum: