OS X Server: Aktivera och inaktivera automatisk vidarebefordring av e-post

Med funktionen E-postserver i OS X Server går det att automatiskt vidarebefordra e-postmeddelanden för användare.

Instruktioner för OS X Server (Mountain Lion)

  1. Gå till Users (användare) och välj en användare i Server.app.
  2. Klicka på kugghjulssymbolen (eller kontrollklicka på användarnamnet) och välj Edit Mail Options (redigera e-postalternativ)
  3. Välj ”forwarded” (vidarebefordrat) från popupmenyn Mail should be (e-post ska vara).
  4. Ange e-postadressen för vidarebefordring i fältet ”to email address” (till e-postadress).

Instruktioner för Lion Server

Aktivera automatisk vidarebefordring för ett konto

Kör följande kommandon i Terminal på servern för att aktivera automatisk vidarebefordring för ett konto. Det första kommandot aktiverar interaktivt läge.

 

sudo serveradmin command
mail:command = setAutoForward
mail:userID = (the_users_shortname)
mail:fwdAddress = (the_emailaddress_to_forward_to_)

 

Tryck på Kontroll-D för att slutföra kommandot.
När du har slutfört kommandot genom att trycka på Kontroll-D ska userID, GUID och den nya adressen för vidarebefordring returneras. Till exempel:
mail:userID = " mailuser1"
mail:userGUID = "A961DAFE-2FE5-4EEC-A2CB-CB6511E9B28D"
mail:fwdAddress = "my-user-ID@example.com"


Om användaren inte finns returneras följande meddelande:
mail:error = "user not found"

Inaktivera automatisk vidarebefordring för ett konto

Använd samma kommandon som ovan, men med ett tomt värde för adressen:

 

sudo serveradmin command

mail:command = setAutoForward

mail:userID = mailuser1

mail:fwdAddress = ""

 

Tryck på Kontroll-D för att slutföra kommandot.

Svaret blir samma som ovan, men mail:fwdAddress blir tomt. Exempel:
mail:userID = " mailuser1"
mail:userGUID = "
A961DAFE-2FE5-4EEC-A2CB-CB6511E9B28D"
mail:fwdAddress = ""


Om du använde ett ID som är felaktigt eller inte finns, returneras följande meddelande:
mail:error = "user not found"

Så här visar du vilka konton som för närvarande har automatisk vidarebefordring

Utför följande kommando:

 

sudo serveradmin command mail:command = getAutoForward

 

Kommandot returnerar en lista med GUID för användarna och de automatiskt vidarebefordrade adresserna. Till exempel:
$ sudo serveradmin command mail:command = getAutoForward
mail:1080C8CF-5432-4302-B3B7-0EEFB79106AD:fwdAddress = "my-userID-1@example.net"
mail:2DD1FB33-340F-408F-8C2A-D77B0A2431C7:fwdAddress = "my-userID-2@example.net"

Läs mer

Du kan alternativt använda kommandot set_user_mail_opts. man set_user_mail_opts beskriver användning och alternativ.

Publiceringsdatum: