Om säkerhetsinnehållet i version 7.6 av den fasta programvaran för AirPort Time Capsule och AirPort-basstationer (802.11n)

I det här dokumentet beskrivs säkerhetsinnehållet i version 7.6 av den fasta programvaran för AirPort Time Capsule och AirPort-basstationer (802.11n).

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Mer information om Apples produktsäkerhet finns på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Information om PGP-nyckeln från Apple Product Security finns i Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Mer information om säkerhetsuppdateringar finns i Säkerhetsuppdateringar från Apple.
 

Version 7.6 av den fasta programvaran för AirPort Time Capsule och AirPort-basstationer (802.11n)

  • Tillgänglig för: AirPort Extreme-basstationer med 802.11n, AirPort Express-basstationer med 802.11n, AirPort Time Capsule

    Effekt: En angripare med en privilegierad nätverksposition kan eventuellt orsaka godtyckliga kommandon via skadliga DHCP-svar

    Beskrivning: dhclient tillät fjärrangripare att köra godtyckliga kommandon via skalmetatecken i ett värdnamn som införskaffats från ett DHCP-meddelande. Detta problem åtgärdas genom att man tar bort alla skal-metatecken i dhclient-skript.

    CVE-ID

    CVE-2011-0997: Sebastian Krahmer och Marius Tomaschewski på SUSE Security Team i samarbete med ISC


Installationsanmärkning för version 7.6 av den fasta programvaran

Version 7.6 av den fasta programvaran installeras på AirPort Time Capsule-enheten eller AirPort-basstationen med 802.11n via AirPort-verktyget som medföljer enheten.

Vi rekommenderar att AirPort-verktyg 5.5.3 eller senare är installerat före uppgradering till version 7.6 av den fasta programvaran.

AirPort-verktyg 5.5.3 och senare kan hämtas på Apples programhämtningssida: http://support.apple.com/sv_SE/downloads/

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: