Importera kontakter från SIM-kortet till din iPhone

Du kan importera SIM-kontakter till din iPhone om ditt SIM-kort stöder det. Ta reda på mer.

Importera kontakter som lagrats på ett SIM-kort

  1. Sätt i ditt tidigare SIM-kort med dina kontakter i din iPhone. Kontrollera att SIM-kortet passar.
  2. Tryck på Inställningar > Kontakter > Importera SIM-kontakter.
    Bilden visar inställningar för Kontakter
  3. Om det behövs anger du vart du vill importera dina kontakter från SIM-kortet.
  4. Vänta tills importen är klar.
  5. Öppna Kontakter och kontrollera att alla dina kontakter har importerats.* Vid behov kan du byta ut SIM-kortet som du precis använde mot ditt nya SIM-kort.

Din iPhone lagrar inte kontakter på SIM-kortet. Om du vill överföra kontakter mellan iPhone-enheter kan du använda iCloud för att säkerhetskopiera eller överföra innehåll mellan enheter.

* Kontaktinformationen som importeras från ett SIM-kort beror på hur den tidigare telefonen lagrade informationen på SIM-kortet. Om du vill ha mer hjälp med att importera kontakter från en telefon som inte kommer från Apple besöker du tillverkarens webbplats, appbutik eller kontaktar operatören.

Publiceringsdatum: