Importera kontakter från SIM-kortet till iPhone

Om ditt SIM-kort stöder det kan du importera SIM-kontakter till iPhone. Ta reda på mer.

iPhone lagrar inte kontakter på SIM-kortet. Om du vill överföra kontakter mellan iPhone-enheter kan du använda iCloud för att säkerhetskopiera eller överföra innehåll mellan enheter.

Importera kontakter som lagrats på ett SIM-kort

  1. Om iPhone inte använder SIM-kortet från din äldre telefon:
  2. Tryck på Inställningar > Kontakter > Importera SIM-kontakter. 
  3. Vänta tills importen är klar.
  4. Om du bytte SIM-kort i steg 1 tar du bort det och ersätter det med iPhone-enhetens SIM-kort.
  5. Öppna Kontakter och kontrollera att alla kontakter har importerats.

Kontaktinformationen som importeras från ett SIM-kort beror på hur den tidigare telefonen lagrade informationen på SIM-kortet. Om du vill ha mer hjälp med att importera kontakter från en telefon som inte kommer från Apple besöker du tillverkarens webbplats, appbutik eller kontaktar operatören.

iPhone lagrar inte kontakter på SIM-kortet. Om du vill överföra kontakter mellan iPhone-enheter kan du använda iCloud för att säkerhetskopiera eller överföra innehåll mellan enheter.

Läs mer

Publiceringsdatum: