iOS 5: Förstå Platstjänster

Läs om de olika platstjänster som en enhet med iOS 5 eller senare (iPhone, iPad och iPod touch) kan använda för att bestämma din plats. 

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Om du vill veta mer om hur du använder Platstjänster för att spåra din plats i Kartor och andra appar går du till användarhandboken för produkten.

Platstjänster gör att platsberoende program och webbplatser (som Kartor, Kamera, Safari och andra program från Apple och tredje part) kan använda information från mobilnät, Wi-Fi1 och Global Positioning System (GPS)2-nätverk för att bestämma din ungefärliga plats.

En app kan till exempel använda dina platsdata och din platsförfrågan för att hjälpa dig att hitta kaféer eller biografer i närheten. Dessutom kan din enhet ställa in rätt tidszon automatiskt utifrån din aktuella plats. Du måste aktivera Platstjänster på enheten och ge varje app eller webbplats tillåtelse att använda dina platsdata.

Obs! I säkerhetssyfte kan iPhones platsinformation användas vid nödsamtal och hjälpa utryckningspersonal oberoende av om du aktiverat Platstjänster eller inte.

Om platsernas precision och noggrannhet

Beroende på vilken enhet du har och vilka tjänster som finns, använder Platstjänster en kombination av information från mobilnät, Wi-Fi och GPS för att bestämma platsen. Om du har fri sikt till GPS-satelliter kan din enhet avgöra var du befinner dig med hjälp av crowdsourcad Wi-Fi3 och mobilmaster.

I appar som kan visa din position på skärmen, till exempel Kartor, visas din aktuella (ungefärliga) plats med en blå markör. Om platsen inte kan bestämmas exakt visas även en blå cirkel runt markören. Storleken på cirkeln beror på hur exakt din placering kan avgöras – ju mindre cirkel, desto större noggrannhet.

Blå cirkel på karta

Obs! När Platstjänster är aktiverade visas en lila eller vit pilsymbol i statusfältet.

Kartor, färdbeskrivningar och platsbaserade funktioner är beroende av vilka informationstjänster som finns tillgängliga. Dessa informationstjänster kan förändras och de är kanske inte tillgängliga i alla geografiska områden. Det kan resultera i att kartor, vägbeskrivningar eller platsbaserad information blir otillgänglig, felaktig eller ofullständig. Jämför informationen på enheten med din omgivning och eventuella skyltar eller andra kännetecken för att komma till rätta med eventuella oklarheter.

Läs mer

Slå på eller stänga av Platstjänster

Du kan slå på eller av Platstjänster i Inställningar > Platstjänster. Du kan slå på Platstjänster under inställningsprocessen eller senare via inställningarna för Platstjänster. Du kan stänga av funktionen om du inte vill använda den eller om du vill spara på batteriet. Du kan bestämma vilka appar och systemtjänster som ska ha åtkomst till platstjänstdata.

Platstjänster Systemtjänster
Inställningar > Platstjänster Inställningar > Platstjänster > Systemtjänster

Nollställa platsvarningar

Platsvarningar är förfrågningar från program (som Kamera, Kompass och Kartor samt platsberoende program från tredje part) om att använda Platstjänster med dessa program. En app visar en platsvarning första gången den behöver komma åt data från Platstjänster. Tryck på OK om du vill tillåta programmet i fråga att använda Platstjänster. Om du trycker på Tillåt inte kommer programmet att hindras från att komma åt data från Platstjänster från och med då.

Platsvarning

Du kan inaktivera Platstjänster när du vill. Gör det genom att trycka på Inställningar > Platstjänster och antingen slå av reglaget för alla platstjänster som använder Platstjänster eller använda de separata reglagen som finns för alla platsberoende program på enheten. Om du vill inaktivera Platstjänster för alla webbplatser slår du av platsreglaget för appen Safari. Du kan även inaktivera platsberoende system på enheten genom att trycka på Systemtjänster och slå av reglaget för var och en av de platsberoende systemtjänsterna på enheten.

Om du stänger av Platstjänster kommer du att uppmanas att slå på det igen nästa gång ett program försöker att använda funktionen.

Förbättra GPS-noggrannheten2

Noggrannheten för GPS varierar med antalet synliga GPS-satelliter. Eftersom det kan ta flera minuter att upptäcka alla synliga satelliter, ökar noggrannheten gradvis under tiden. Följande tips kan förbättra noggrannheten för GPS:

  • Se till att datum och tid är rätt inställt i Inställningar > Allmänt > Datum och tid. Använd om möjligt alternativet Ställ in automatiskt.
    Viktigt! Felaktiga inställningar på datorn kan synkroniseras till enheten. Kontrollera datum, tid och tidszon på alla datorer som synkroniserar till enheten.
  • Se till Wi-Fi är aktiverat och att du är ansluten till ett mobilnät eller Wi-Fi-nätverk. Det gör att A-GPS (Assisted GPS) på enheten kan hitta synliga GPS-satelliter snabbare och dessutom ge initial platsinformation via Wi-Fi- eller mobilnät. Obs! Platstjänster har inte stöd för privata mobilnätsbasstationer (så kallade mikroceller eller femtoceller).
  • Se till att du har klar sikt över horisonten i flera riktningar än en. Tänk på att murar, fordonstak, höga byggnader, berg och andra hinder kan blockera synligheten för GPS-satelliter. När detta inträffar kommer enheten automatiskt att använda mobilnät eller Wi-Fi-nätverk för att bestämma var du befinner dig tills GPS-satelliterna blir synliga igen.

Crowdsource-baserade platstjänster för wifi- och mobilnät

Om Platstjänster är på kommer enheten regelbundet att skicka geotaggad information från närliggande Wi-Fi-åtkomstpunkter och mobilmaster i anonym och krypterad form till Apple för att bättra på den crowdsource-baserade databasen med Wi-Fi-åtkomstpunkter och mobilmastplaceringar. Dessutom gäller att om du är ute och reser (exempelvis i bil) och Platstjänster är på, kommer en GPS-aktiverad iOS-enhet regelbundet att skicka GPS-information om resan i anonym och krypterad form till Apple. Den används för att bygga upp en crowdsource-baserad vägtrafikdatabas. Det är inte möjligt att identifiera dig med hjälp av den crowdsource-baserade platsinformation som samlas in av Apple.

Integritet

Om du tillåter program eller webbplatser från tredje part att använda din aktuella plats omfattas du av deras villkor och deras integritetspolicyer och procedurer. Du bör granska villkor, integritetspolicyer och procedurer för appar och webbplatser så att du känner till hur de använder din platsinformation och andra uppgifter. Information som Apple samlar in hanteras i enlighet med Apples integritetspolicy.

Anteckningar:

  1. iOS-enheter som inte har mobilnätsanslutning använder enbart Wi-Fi för Platstjänster (om det finns Wi-Fi-nätverk synligt).
  2. GPS är tillgängligt på iPhone och iPad Wi-Fi + 3G.
  3. På iOS-enheter som säljs i Kina, fastlandet, kan det hända att termen Wireless LAN (WLAN) används istället för Wi-Fi. Alla iPhone-modeller i Kina, fastlandet, har inte stöd för WLAN.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: