Skapa och använda Påminnelser på iPhone och iPad

Med Påminnelser kan du hålla reda på saker som är viktiga att komma ihåg, som datum och platser.

Med Påminnelser kan du:

 • skapa datum/tid- eller platsbaserade notiser;
 • visa påminnelserna i en lista eller i ett schema; 
 • söka efter specifika påminnelser;
 • automatiskt uppdatera alla dina enheter och kalendrar med Kalender, Outlook och iCloud;
 • skapa och ordna flera listor, och
 • ändra ordningen på uppgifterna.
   

När du vill använda dina påminnelser trycker du på Påminnelser på enhetens hemskärm.

Skapa en påminnelse

Så här skapar du en ny uppsättning påminnelser:

 1. Tryck på en tom rad och skriv påminnelsen. 
 2. Tryck på Retur om du vill lägga till flera påminnelser. 
 3. Tryck på bredvid ett objekt om du vill lägga till mer information. 
 4. Tryck på Klar.

Skapa en ny lista

Så här skapar du en ny lista:

 • Tryck på Ny lista. Du kanske måste välja ett konto. Om du använder en iPad trycker du först på Lägg till lista längst ned till vänster
 • Ange ett namn för listan.
 • Tryck på Klar.

 


Om du använder iCloud kan du dela en påminnelselista med andra iCloud-användare.

Ändra eller ta bort en påminnelse eller lista

Om du vill ta bort en lista trycker du på Ändra och sedan på Radera lista. Om du vill ta bort en påminnelse sveper du den åt vänster och trycker sedan på Radera. 

Om du vill ändra ordningen på listor trycker du på och håller ned fingret på listnamnet och drar sedan listan till en ny plats. Om du vill ändra ordningen på objekten i en lista trycker du på Redigera och drar sedan symbolen  till en ny plats.
 

Markera en påminnelse som slutförd

Så här slutför du en påminnelse:

 1. Markera listan som innehåller din påminnelse.
 2. Tryck på cirkeln till vänster om den påminnelse du till slutföra.

Påminnelsen flyttas till mappen Klar. Du kan visa eller gömma slutförda påminnelser genom att trycka på Visa slutförda eller Göm slutförda.

Så här markerar du en påminnelse som ej slutförd:

 1. Markera listan med påminnelsen.
 2. Tryck på Visa slutförda.
 3. Tryck på cirkeln till vänster om påminnelsen för att avmarkera den.

 

Använda platsbaserade påminnelser

Platsbaserade påminnelser finns på iPhone 4 och senare, iPad (4:e generationen Wi-Fi + Cellular) och iPad mini (Wi-Fi + Cellular).

Om du vill aktivera platsbaserade påminnelser gör du så här:

 1. Tryck på Påminnelser och välj önskad lista.
 2. Tryck på uppgiften som du vill lägga till en platsbaserad påminnelse för.
 3. Tryck på .
 4. Aktivera Påminn mig på en plats.
 5. Tryck på Plats och ange en plats eller adress för din påminnelse. Använd om möjligt alltid en specifik gatuadress. 
  • Du kan använda en sparad kontaktplats eller ange en adress manuellt.
  • Det går även att justera platsmeddelandets storleksradie. 


När du har skapat en platsbaserad påminnelse visas en ikon i statusfältet. Ikonen ligger kvar så länge som du har minst en platsbaserad påminnelse ej markerad som slutförd.

Läs mer om platstjänster.

Publiceringsdatum: