Använda emoji på din iPhone, iPad och iPod touch

Med bara en tryckning kan du väcka orden till liv med emoji.

Lägga till en emoji

Du hittar emoji-tangentbordet i alla appar som använder standardtangentbordet, som Mail eller Meddelanden. Så här lägger du till en emoji:

 1. Tryck på textfältet och tryck sedan på smiley-symbolen
 2. Växla emoji-tema med de grå symbolerna längst ned på tangentbordet, eller svep till vänster eller höger om du vill se fler. Tryck på klocksymbolen om du vill se emojisymboler som du nyligen har använt.
 3. Du kan ändra hudfärg på vissa emojisymboler genom att trycka på en emoji och hålla ned den.
 4. Lägg till en emoji i textfältet genom att trycka på den.

Med Meddelanden i iOS 10 kan du skicka större emojisymboler. Om du skickar fler än tre emojisymboler eller lägger till en emoji med text, justeras de till mindre storlek.

Trycka för att byta ut ord mot emojisymboler

I iOS 10 visar appen Meddelanden ord som du kan byta ut mot en emoji.

 1. Öppna appen Meddelanden och tryck på  om du vill börja med ett nytt meddelande, eller tryck på ett befintligt meddelande.
 2. Skriv ditt meddelande och tryck sedan på smiley-symbolen på tangentbordet.
 3. Vänta tills orden blir orange.
 4. Byt ut ett orange ord mot en emoji genom att trycka på det. Om det finns fler än en emoji som du kan använda visas alternativen du kan välja mellan i fältet Snabbsvar.
 5. Skicka genom att trycka på  när du är klar.

Om du vill byta ut emojin mot det ursprungliga ordet trycker du på emojin.

Använda Emojiförslag

Med Textförslag kan du skriva och slutföra hela meningar med bara ett tryck. Medan du skriver dyker det upp förslag på ord och fraser som du kanske vill använda, baserat på hur och vad du skrivit tidigare och vilken stil du brukar använda. Du ser även förslag på emoji du kanske vill använda. Om du vill använda ett emojiförslag skriver du meddelandet och söker efter den föreslagna emojin i fältet med förslag. Därefter trycker du på den för att ersätta ordet eller lägga till en emoji. 

Om du vill stänga av Textförslag trycker du och håller ner smiley-symbolen eller  trycker på reglaget bredvid Textförslag.

Ser du inte emoji-tangentbordet?

Om du inte ser emoji-tangentbordet kontrollerar du att det är aktiverat.

 1. Tryck på Inställningar > Allmänt > Tangentbord.
 2. Tryck på Tangentbord.
 3. Tryck på Lägg till nytt tangentbord.
 4. Tryck på Emoji.
Publiceringsdatum: