Identifiera och filtrera skräppost i iCloud

Läs om hur iCloud kan filtrera bort oönskade massutskick av e-post, även kallat skräppost eller spam.

Automatisk filtrering av skräppost i iCloud

iCloud använder trendanalyser, dynamiska listor och annan teknik för att automatiskt upptäcka och blockera skräppost innan det når din inkorg. Det finns inget sätt att fullständigt stoppa skräppost från att nå inkorgen, men här kommer några tips som kan hjälpa dig att minska mängden skräppost du får.

Öppna inte meddelanden som du tror är skräppost

När du öppnar e-post som ser ut som skräppost kan spammarna få meddelande om att deras meddelande togs emot och öppnades från ett aktivt e-postkonto. Det kan leda till mer skräppost. Radera alla meddelanden som ser ut som skräppostl innan du öppnar dem. Då kan du undvika mer skräppost från spammare.

Spammare använder sig ofta av funktionen för automatisk inläsning av bilder i e-post för att ta reda på om ditt e-postkonto är aktivt. Gör så här för att förhindra att bilder läses in automatiskt:

  • I OS X Mail på din Mac-dator väljer du Mail >Inställningar. På fliken Läsa avmarkerar du Läs in fjärrinnehåll i meddelanden.
  • iCloud Mailklickar du på menyn Visa åtgärder i sidofältet och väljer Inställningar. På fliken Allmänt avmarkerar du Läs in bilder i html-meddelanden.

Använd ett e-postalias i iCloud

Du kan använda ett e-postalias i iCloud för att slippa få skräppost till din primära iCloud-adress. Du kan till exempel i första hand använda din e-postadress i iCloud för att skicka e-post till vänner och familj men använda ett e-postalias för att registrera dig online, köpa produkter och vara med på e-postlistor. Det gör det enklare för dig att ha koll på källorna till oönskade meddelanden.

Rapportera skräppost

Filtrering av skräppost på servernivå är bara en del av lösningen. Du kan rapportera meddelanden som skräppost i Mail-appen och hjälpa till att filtrera skräppost i iCloud. Därefter kommer framtida meddelanden från samma avsändare att markeras som skräppost.

Markera ett meddelande som skräppost:

  • På din iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 7 eller senare öppnar du meddelandet, klickar på flaggan längst ned och trycker på Flytta till skräp.
  • På din Mac-dator väljer du meddelandet och klickar på knappen Skräp i verktygsfältet i Mail. Eller dra bara meddelandet till skräpmappen i sidofältet.
  • På iCloud.com markerar du meddelandet, klickar på knappen med flaggan och väljer Flytta till skräp. Eller dra bara meddelandet till skräpmappen i sidofältet.

Rätta falska positiva

Att filtrera bort skräppost kan förhindra att ett vanligt e-postmeddelande når inkorgen. Detta kallas även för falska positiva.

Om du märker att ett vanligt e-postmeddelande oavsiktligt filtrerades bort kan du markera det som inte skräp så hamnar kommande meddelanden från den avsändaren i inkorgen.

  • På din iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 7 öppnar du meddelandet i skräpmappen, trycker på mappikonen längst ned och trycker sedan på Inkorg för att flytta meddelandet.
  • På din Mac-dator väljer du meddelandet och klickar på knappen Inte skräp i verktygsfältet för Mail. Eller dra bara meddelandet till inkorgen i sidofältet.
  • På iCloud.com väljer du meddelandet och klickar på Inte skräp i notisraden högst upp i meddelandefönstret. Eller dra bara meddelandet till inkorgen i sidofältet.

Om du märker att flera e-postmeddelanden fördröjs, studsar tillbaka eller inte levereras kontaktar du iCloud-supporten. Kontrollera i skräppostmappen om det finns meddelanden som felaktigt markerats som skräppost. Du öppnar skräppostmappen på iCloud.com genom att välja E-post och klicka på skräppostmappen i sidofältet. E-postmeddelanden i skräppostmappen raderas automatiskt efter 30 dagar.

Läs mer

Läs mer om att hantera skräppost i iCloud.

Publiceringsdatum: