Datorer som kan uppgraderas till att använda OS X Internetåterställning

Vissa datorer som inte hade OS X Lion eller senare installerat kan använda funktionen OS X Internetåterställning efter att det inbyggda programmet har uppdaterats.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.
Publiceringsdatum: