Begränsningar för Min bildström och Delade album

iCloud har en begränsning för hur många bilder som kan överföras till Min bildström eller delade album per timme, dag och månad för att förhindra oavsiktlig eller överdriven användning.

Överföringsbegränsningar för Min bildström

Begränsningarna för Min bildström nedan bygger på förväntade överföringsmönster. Följande överföringsbegränsningar gäller för Min bildström:

 • Överföringar till Min bildström per timme: 1 000 bilder
 • Överföringar till Min bildström per dag: 10 000 bilder
 • Överföringar till Min bildström per månad: 25 000 bilder

Om du överskrider någon av dessa begränsningar pausas dina överföringar till Min bildström tillfälligt och det kan hända att ett meddelande visas på enheten. Dina överföringar återupptas automatiskt när du inte längre överskrider begränsningen, till exempel nästa timme eller nästa dag.

Begränsningar för Delningsförslag

Delningsförslag är begränsat till 5 000 objekt med maximal delningsstorlek på 1 GB.

Begränsningar för Delade album

Här är begränsningarna per timme och dag för Delade album:

 • Maximalt antal bilder och videor från en enskild bidragsgivare för varje delat album, per timme: 1 000
 • Maximalt antal bilder och videor från en enskild bidragsgivare för varje delat album, per dag: 10 000

Dessa delningsbegränsningar är åtskilda från överföringsgränserna ovan. Det går till exempel att överföra 10 000 bilder till Min bildström. Sedan kan du dela dessa 10 000 bilder eller 10 000 andra bilder under en och samma dag.

Några extra begränsningar gäller för delade album:

 • Maximalt antal delade album som en ägare kan dela: 200
 • Maximalt antal delade album som en användare kan prenumerera på: 200
 • Maximalt antal prenumeranter per delat album: 100 (antalet prenumeranter för varje delat album)
 • Maximalt kombinerat antal bilder och videor från alla bidragsgivare för varje delat album: 5 000
 • Maximalt antal kommentarer per bild eller video i ett delat album: 200 (en kommentar kan vara antingen en gilla-markering eller en skriftlig kommentar)
 • Maximalt antal tecken per kommentar: 1 024
 • Maximalt antal inbjudningar som en ägare av ett delat album kan skicka per dag: 200

Läs mer

Läs mer om Min bildström och Delade album.

Bilder som överförts till Min bildström eller Delade album räknas inte av mot lagringsutrymmet i iCloud. iCloud sparar de bilder som du överför till Min bildström i 30 dagar så att dina enheter ska ha gott om tid att ansluta till iCloud och hämta dem. Läs om hur du sparar bilder från Min bildström eller ett delat album på enheten.

Dessa filtyper stöds:

 • Bilder för Min bildström: JPEG, TIFF, PNG och de flesta RAW-formats.
 • Video- och filformat för Delade album: filtyperna MP4 och QuickTime, och videofilformaten H.264 och MPEG-4. Videor kan vara upp till femton minuter långa.

Tänk på följande när du importerar bilder:

 • Om du importerar bilder till en iPad eller iPhone med Camera Connection Kit sparas bilderna direkt på fliken Bilder. Om Min bildström är på och du är ansluten till ett trådlöst nätverk, riskerar du att nå någon av ovan nämnda gränser. Du undviker det genom att slå av Min bildström när du importerar bilder till iPad eller iPhone med Camera Connection Kit.
 • När du importerar ett stort antal bilder till antingen iPhoto eller Aperture kan du uppnå vilken som helst av gränserna ovan, om du har markerat alternativet för automatisk överföring i inställningarna för Min bildström. Överföringen till Min bildström pausas både i iPhoto och Aperture när de når maxgränsen. Överföringen fortsätter automatiskt nästa timme, dag eller månad, beroende på vilken gräns som har nåtts.
 • Om du har aktiverat iCloud-bilder på din iOS 8.3-enhet eller i OS X Yosemite 10.10.3 överför Min bildström dina senaste bilder för att dela dem med enheter som inte använder iCloud-bilder. Bilder i Min bildström läggs automatiskt till i ditt album Alla bilder på enheter som har iCloud-bilder aktiverat.

På grund av lagringsbegränsningarna kan det hända att enbart de senaste bilderna visas på Apple TV.

Publiceringsdatum: