Om säkerhetsinnehållet i programuppdateringen iOS 4.3.5 för iPhone

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i iOS 4.3.5.

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i iOS 4.3.5 som kan hämtas och installeras med iTunes.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Mer information om Apples produktsäkerhet finns på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Information om PGP-nyckeln från Apple Product Security finns i Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Mer information om säkerhetsuppdateringar finns i Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Programuppdateringen iOS 4.3.5

 • Datasäkerhet

  Tillgänglig för: iOS 3.0 till 4.3.4 för iPhone 3GS och iPhone 4 (GSM), iOS 3.1 till 4.3.4 för iPod touch (3:e generationen) och senare, iOS 3.2 till 4.3.4 för iPad

  Effekt: En angripare med privilegierad nätverksposition kan fånga upp eller ändra data i sessioner som skyddas av SSL/TLS

  Beskrivning: Det fanns ett problem med certifikatskedjevalideringen vid hantering av X.509-certifikat. En angripare med privilegierad nätverksposition kan fånga upp eller ändra data i sessioner som skyddas av SSL/TLS. Andra angrepp i samband med validering av X.509-certifikat kan också vara möjliga. Problemet är åtgärdat genom förbättrad validering av X.509-certifikatskedjor.

  CVE-ID

  CVE-2011-0228: Gregor Kopf på Recurity Labs på uppdrag av BSI och Paul Kehrer på Trustwaves SpiderLabs

 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: