Om säkerhetsinnehållet i programuppdateringen iOS 4.2.9 för iPhone

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i programuppdateringen iOS 4.2.9 för iPhone.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Mer information om Apples produktsäkerhet finns på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Information om PGP-nyckeln från Apple Product Security finns i Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Mer information om andra säkerhetsuppdateringar finns i Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Programuppdateringen iOS 4.2.9 för iPhone

 • CoreGraphics

  Tillgänglig för: iOS 4.2.5 till 4.2.8 för iPhone 4 (CDMA-modell)

  Effekt: Visning av en uppsåtligt skapad PDF-fil kan leda till oväntad programavslutning eller exekvering av godtycklig kod

  Beskrivning: Ett buffertspill förekommer i FreeTypes hantering av TrueTypes typsnittsfiler. Visning av en uppsåtligt skapad PDF-fil kan leda till oväntad programavslutning eller exekvering av opålitlig kod.

  CVE-ID

  CVE-2010-3855

 • CoreGraphics

  Tillgänglig för: iOS 4.2.5 till 4.2.8 för iPhone 4 (CDMA-modell)

  Effekt: Visning av en uppsåtligt skapad PDF-fil kan leda till oväntad programavslutning eller exekvering av godtycklig kod

  Beskrivning: Ett problem med signedness (variablers tecken/teckenfrihet) förekommer i FreeTypes hantering av Type 1-typsnitt. Visning av en uppsåtligt skapad PDF-fil kan leda till oväntad programavslutning eller exekvering av opålitlig kod.

  CVE-ID

  CVE-2011-0226: comex

 • IOMobileFrameBuffer

  Tillgänglig för: iOS 4.2.5 till 4.2.8 för iPhone 4 (CDMA-modell)

  Effekt: Uppsåtligt skapad kod körs som en användare för att få åtkomst till systemprivilegier

  Beskrivning: Ett ogiltigt typkonverteringsproblem förekommer i användningen av köande primitiver i IOMobileFrameBuffer, vilket kan tillåta att opålitlig kod körs som en användare för att få åtkomst till systemprivilegier.

  CVE-ID

  CVE-2011-0227: comex

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: