OS X Lion: Bindning till skrivskyddade Active Directory-domänkontrollanter

Om du vill att OS X Lion-klienter ska kunna skapa en bindning till Active Directory när det finns skrivskyddade domänkontrollanter, kan du uppdatera klienterna till OS X Lion 10.7.3 eller senare.

Uppdatera klienterna till OS X Lion 10.7.3 eller senare.

Läs mer

Tillfällig lösning för OS X Lion-klienter som inte är klara för att uppdateras till OS X Lion 10.7.3

Om du vill kunna skapa en bindning till Active Directory när det finns skrivskyddade domänkontrollanter kan du börja med att skapa datorkontot i Active Directory. Sedan kontrollerar du att datorkontot har replikerats till alla skrivskyddade domänkontrollanter genom att använda hanteringspanelen för Active Directory-användare och datorer.

Publiceringsdatum: