Om policybanderoller i OS X

Lär dig mer om hur du skapar policybanderoller och korrigerar problem med visning och placering.

En policybanderoll är en banderoll som kan visas i inloggningsfönstret och som kräver användarens bekräftelse.

Skapa en banderoll

Du kan ange ett inloggningsmeddelande som visas på inloggningsskärmen på din Mac. Du kan också ange en policybanderoll som visar ett längre meddelande som du måste acceptera innan du kan logga in. Det kan komma till användning när användare måste godkänna eller bekräfta villkor innan de kan använda datorn, till exempel användningsvillkor.

Använd följande steg för att skapa en policybanderoll:

  1. Skapa en oformaterad textfil (TXT) eller ett formaterat dokument (RTF) som heter PolicyBanner som innehåller din banderoll.
  2. Kopiera PolicyBanner-filen till mappen /Bibliotek/Security/. 

Nästa gång du startar om datorn visas din banderoll där inloggningsskärmen brukar visas. 

Om din banderoll inte visas

Kontrollera följande om banderollen inte visas.

Kontrollera FileVault

Om du har aktiverat FileVaults fullständiga skivkryptering på datorn visas policybanderollen efter att den första användaren har loggat in, innan skrivbordet visas. Den första inloggningen utförs för att låsa upp starthårddisken. 

Kontrollera behörigheter

I vissa fall måste du justera behörigheter i filen PolicyBanner.

För TXT- eller RTF-filer anger du behörigheter i policybanderollfilen så att alla har läsrättigheter:

sudo chmod o+r /Library/Security/PolicyBanner.txt
sudo chmod o+r /Library/Security/PolicyBanner.rtf 

För RTF-filer justerar du behörigheterna så att alla har både läs- och skrivrättigheter:

sudo chmod -R o+rx /Library/Security/PolicyBanner.rtfd

Kontrollera auktorisering

Kontrollera följande två fetstilta rader i filen /etc/authorization om du använder OS X 10.8.3 till och med 10.8.5 och policybanderollfönstret inte visas:

<string>loginwindow:login</string>

<string>builtin:login-begin</string>

<string>builtin:reset-password,privileged</string>
 

<string>PKINITMechanism:auth,privileged</string>

<string>builtin:login-success</string>

<string>loginwindow:success</string>
 

Om dessa två rader inte finns måste du lägga till dem i filen /etc/authorization på samma plats som de visas ovan. Filen /etc/authorization används inte längre i OS X 10.9 och senare. Därför behöver du inte göra dessa ändringar i andra OS X-versioner än 10.8.3 till och med 10.8.5.

Om policybanderollfönstret visas felaktigt när du har uppdaterat till OS X El Capitan 10.11.4

När du har uppdaterat till OS X El Capitan 10.11.4 kanske policybanderollen inte visas korrekt. Det här inträffar om dokumentets visningsstorlek inte har angetts korrekt i filen PolicyBanner.rtf. Gör följande för att korrigera det här problemet:

  1. Öppna dokumentet i TextEdit.
  2. Ändra storlek på fönstret till önskad storlek. Justera till exempel till storleken av en inbäddad bild.
  3. Spara dokumentet (File > Save) (Arkiv > Spara).
  4. Stäng fönstret.

Visningsbredden och -höjden uppdateras inte om du stänger fönstret utan att manuellt spara filen.

Kopiera den uppdaterade PolicyBanner-filen till mappen /Bibliotek/Security/.

Läs mer

Om du vill använda samma policybanderoll på flera datorer kan du använda Apple Remote Desktop eller annan programvara för att distribuera filen på alla dina Mac-datorer.

Publiceringsdatum: