Så här ställer du in policybanderoller i macOS

Läs om hur du ställer in anpassade banderoller som ska visas i inloggningsfönstret på din Mac.

en policybanderoll som visas på en iMac

En policybanderoll är en banderoll som visas i inloggningsfönstret och som du måste godkänna innan du går vidare.

Läs mer om policybanderoller

Du kan ställa in ett inloggningsmeddelande som visas på inloggningsskärmen på din Mac. Du kan också ställa in en ”policy”-banderoll för att visa ett längre meddelande som du måste acceptera innan du kan logga in. Detta kan vara användbart i situationer där du vill att användare samtycker till eller godkänner villkoren innan de kan använda datorn, till exempel en policy för godkänd användning.

Skapa en banderoll

  1. Skapa ett textdokument (.txt) eller ett RTF-dokument (.rtf) som innehåller din banderoll.
  2. Välj Arkiv > Spara och döp dokumentet till PolicyBanner.
  3. Kopiera PolicyBanner-filen till mappen /Bibliotek/Security/. 

Nästa gång du startar om datorn visas banderollen när inloggningsfönstret vanligtvis brukade visas. 

Om banderollen inte visas

Kontrollera följande om banderollen inte visas.

Kontrollera FileVault

Om du använder fullständig enhetskryptering med FileVault på datorn visas policybanderollen efter att den första användaren loggar in, innan skrivbordet visas. Den första inloggningen utförs för att låsa upp startskivan. 

Kontrollera dina behörigheter

I vissa fall kan du behöva ändra behörigheterna för PolicyBanner-filen.

För .txt- eller .rtf-filer ställer du in behörigheterna för Policy Banner-filen så att Alla (andra) har behörighet att läsa:

sudo chmod o+r /Library/Security/PolicyBanner.txt
sudo chmod o+r /Library/Security/PolicyBanner.rtf 

För .rtfd-filer justerar du behörigheterna så att Alla (andra) har behörigheter både för att läsa och köra:

sudo chmod -R o+rx /Library/Security/PolicyBanner.rtfd

Uppdatera Preboot-volymen

Om policybanderollen fortfarande inte visas uppdaterar du Preboot-volymen:

diskutil apfs updatePreboot /
Publiceringsdatum: