Använda Active Directory-verktyg till att hantera gruppmedlemskap

I OS X ingår en katalogredigerare som du kan använda till att visa och ändra attribut i en extern katalog. Du kan dock inte använda verktyget till att redigera gruppmedlemskap för Active Directory-användare.

Använd Active Directory-verktyg när du ska redigera gruppmedlemskap för användare och grupper i Active Directory.

Ett sådant verktyg är snapin-modulen Active Directory – användare och datorer som det finns mer information om på den här Microsoft-sidan.

Kommandoradsverktygen dscl och dseditgroup kan användas till att visa Active Directory-gruppmedlemskap, men inte till att redigera dem.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: