AirPort-basstationer: Mer om användarkontons behörigheter för säkra delade hårddiskar

Läs om de olika användarkontonas behörigheter för säkra delade hårddiskar som finns.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Om du använder en AirPort-basstation som har stöd för hårddisk kan du ställa in separata mappar där användare kan spara sina filer på hårddisken. De kallas för användarkonton på säkra delade hårddiskar. Den här artikeln beskriver hur läs-/skrivåtkomst fungerar för dessa konton när du ställer in dem.

När du ställer in ett användarkonto på säkra delade hårddiskar finns det tre alternativ för fildelningsåtkomst:

 • Ej tillåtet: Välj den här inställningen om du inte vill att användaren ska kunna se eller skriva filer till hårddisken. Inställningen passar bra om du vill ta bort en persons åtkomst till hårddisken under en tidsperiod.
 • Bara läsa: Välj det här alternativet om du vill tillåta en användare att se och öppna filer, men inte att redigera och spara dem på hårddisken. Användare med den här behörigheten kan emellertid redigera och spara öppna filer till andra hårddiskar där användaren har skrivbehörighet.
 • Läsa och skriva: Välj det här alternativet om du vill tillåta en användare att öppna, redigera och spara filer på hårddisken.

Att ställa in läs-skrivåtkomst för en användare

 1. Öppna AirPort-verktyget som finns i mappen Program > Verktyg.
 2. Markera den basstation som du vill ställa in.
 3. Klicka på Redigera.
 4. Klicka på Hårddiskar.
 5. Välj Med konton från popup-menyn för den säkra delade hårddisken.
 6. Klicka på Lägg till (+).
 7. Ange användarnamn och lösenord för användaren.
 8. Välj Läsa och skriva, Bara läsa eller Ej tillåtet från popup-menyn för fildelningsåtkomst beroende på vilka behörigheter du vill tilldela användaren.
 9. Klicka på Spara.
 10. Klicka på Uppdatera.

 

Publiceringsdatum: