Vad är IPv6?

Läs om IPv6.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

IPv6 är en förkortning för ”Internet Protocol Version 6”. IPv6 är nästa generations protokoll för internet och är utvecklat för att ersätta det nuvarande internetprotokollet, IP version 4.

Datorer och andra enheter måste ha avsändar- och mottagaradresser för att kunna kommunicera över internet. Dessa numeriska adresser kallas för Internet Protocol-adresser. Allt eftersom internet och det antal personer som använder det växer exponentiellt, ökar även behovet av IP-adresser.

IPv6 är en standard som utvecklats av Internet Engineering Task Force, IETF, som är en organisation som utvecklar internettekniker. IETF, som förutsett behovet av fler IP-adresser, skapade IPv6 för att kunna hantera det ökade antalet användare och enheter som utnyttjar internet. 

IPv6 gör att fler användare och enheter kan kommunicera över internet genom att använda större tal för att skapa IP-adresser. Med IPv4 är alla IP-adresser 32 bitar långa, vilket ger 4,3 miljarder unika adresser. Exempel på en IPv4-adress:

172.16.254.1

Som jämförelse är IPv6-adresser 128 bitar långa, vilket ger ungefär 340 sextiljoner unika IP-adresser. Exempel på en IPv6-adress:

2001:db8:ffff:1:201:02ff:fe03:0405

IPv6 ger även andra nätverksfördelar. I de flesta fall kommer datorer och program att hitta och dra fördel av IPv6-kompatibla nätverk och tjänster utan att det behövs någon åtgärd från användaren. IPv6 avlägsnar även andra nätverksproblem som kan uppkomma på grund av det begränsade antalet adresser som finns tillgängliga med IPv4. Exempelvis minskar IPv6 behovet av Network Address Translation, en tjänst som låter flera klienter dela på en enda IP-adress, men som inte alltid är helt pålitlig.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: