Mac OS X Snow Leopard och upptäckt av skadlig programvara

Läs om hur Mac OS X Snow Leopard upptäcker skadlig programvara.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

”Skadlig programvara” är ett sammanfattande namn för olika typer av program som gjorts med skadlig uppsåt. Skadlig programvara inkluderar virus, maskar, trojaner och andra typer av programvara som kan skada programvaran i ditt system eller sprida känslig information. Skadlig programvara kan installeras på datorn när du hämtar innehåll eller program via internet, e-post, textmeddelanden eller webbplatser. Mac OS X 10.6 Snow Leopard söker igenom datorn efter kända skadliga program och varnar dig så att du inte av misstag installerar den i ditt system.

Filer som hämtas via program som Safari, iChat och Mail genomsöks för säkerhets skull då de öppnas. Om en fil identifieras som innehållande känd skadlig programvara, visar systemet en dialogruta som uppmanar dig att flytta innehållet till papperskorgen. Du bör tömma papperskorgen så att filen tas bort slutgiltigt.


Apple underhåller en lista över känd skadlig programvara som används under den säkra hämtningskontrollen för att avgöra om en fil innehåller skadlig programvara. Listan lagras lokalt och med Säkerhetsuppdatering 2011-003 uppdateras den dagligen med en bakgrundsprocess.

Om du inte vill ta emot dessa uppdateringar, kan du avaktivera den dagliga uppdateringen genom att avmarkera Uppdatera listan över säkra hämtningar automatiskt i panelen Säkerhet i Systeminställningar. Det här alternativet visas i Säkerhetsinställningar efter installation av Säkerhetsuppdatering 2011-003.


 

Säkerhetsuppdatering 2011-003 ger ytterligare skydd genom att leta efter skadlig programvara som MacDefender och dess kända varianter. Om den skadliga programvaran MacDefender hittas, avslutar systemet denna programvara, raderar samtliga kvarvarande filer och korrigerar samtliga ändringar som gjorts i konfigurationen eller startfilerna. Efter att MacDefender har identifierats och tagits bort, visas följande meddelande vid nästa inloggningstillfälle på ett administratörskonto.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: