Konvertera Pages-dokument till PDF, Microsoft Word med mera

Du kan även öppna Microsoft Word-dokument och andra filtyper i Pages på en iPhone, iPad, iPod touch, Mac eller online på iCloud.com.

Konvertera och öppna dokument i Pages för iOS

Du kan arbeta med en mängd olika filformat i Pages på din iPhone, iPad eller iPod touch. Kontrollera vilka format som är kompatibla med Pages för iOS.

Konvertera ett Pages-dokument i Pages för iOS

 1. Öppna dokumentet och tryck sedan på knappen Mer.
 2. Tryck på Exportera.
 3. Välj ett format för ditt dokument.
 4. Välj hur du vill skicka dokumentet, exempelvis med Mail eller Meddelanden.

Öppna en fil i Pages för iOS

Om du vill öppna en fil som Microsoft Word-dokument i Pages för iOS trycker du på filen i dokumenthanteraren. Om dokumenthanteraren inte visas trycker du på Dokument (på en iPad) eller knappen Dokument (på en iPhone eller iPod touch). Sedan trycker du på filen som du vill öppna. Om filen är nedtonad har den ett filformat som inte är kompatibelt.

Du kan även öppna en fil i Pages från en annan app som Filer eller från ett e-postmeddelande:

 1. Öppna den andra appen och välj sedan dokumentet eller bilagan.
 2. Tryck på delningsknappen.
 3. Tryck på Kopiera till Pages. Den ursprungliga filen är intakt.

När du öppnar filen kan du få ett meddelande om att dokumentet kommer att se annorlunda ut. Till exempel meddelar Pages när typsnitt saknas. Tryck på Klar för att öppna dokumentet i Pages.

Konvertera och öppna dokument i Pages för Mac

Du kan arbeta med flera olika filformat i Pages för Mac. Kontrollera vilka format som är kompatibla med Pages för Mac.

Konvertera ett Pages-dokument i Pages för Mac

 1. Öppna Pages-dokumentet som du vill konvertera.
 2. Välj Arkiv > Exportera till och välj sedan format.
 3. I fönstret som visas kan du välja ett annat format eller ställa in ytterligare alternativ. Till exempel kan du kräva ett lösenord för att öppna en exporterad PDF, ändra bildkvaliteten för en exporterad PDF eller välja format för det exporterade Word-dokumentet.
 4. Klicka på Nästa. 
 5. Ange ett namn för filen och välj sedan plats för filen.
 6. Klicka på Exportera.

Om du vill skicka en fil i ett visst filformat genom Mail, Meddelanden, AirDrop eller Anteckningar väljer du Dela > Skicka en kopia. Därefter väljer du hur du vill skicka dokumentet och väljer sedan ett format.

Öppna en fil i Pages för Mac

I Finder kontrollklickar du på filen och väljer sedan Öppna med > Pages. Om Pages är den enda ordbehandlaren på din Mac kan du helt enkelt dubbelklicka på filen.

I Pages för Mac väljer du Arkiv > Öppna, markerar filen och klickar på Öppna. Om filen är nedtonad har den ett filformat som inte är kompatibelt.

När du öppnar filen kan du få ett meddelande om att dokumentet kommer att se annorlunda ut. Till exempel meddelar Pages när typsnitt saknas. Det kan även visas varningar när du öppnar dokument som du skapat i äldre versioner av Pages.

Öppna och konvertera dokument i Pages för iCloud

Med Pages för iCloud kan du öppna, redigera och dela dina filer från en webbläsare som stöds på en Mac-dator eller pc. Kontrollera vilka format som är kompatibla med Pages för iCloud.

Konvertera ett Pages-dokument i Pages för iCloud

 1. Logga in på iCloud.com med ditt Apple-ID.
 2. Klicka på Pages.
 3. I dokumenthanteraren klickar du på knappen Mer på filen som du vill konvertera och väljer sedan Hämta en kopia. Om du har dokumentet öppet klickar du på knappen Verktyg i verktygsfältet och väljer sedan Hämta en kopia.
 4. Välj ett format för dokumentet. Filen börjar hämtas till hämtningsplatsen för din webbläsare.

Öppna en fil i Pages för iCloud

 1. Logga in på iCloud.com med ditt Apple-ID.
 2. Klicka på Pages.
 3. Dra filen som du vill överföra till Pages-dokumenthanteraren i din webbläsare. Eller klicka på , välj filen och klicka sedan på Välj.
 4. Dubbelklicka på filen i dokumenthanteraren.

Kontrollera kompatibilitet för filformat

Format som du kan öppna i Pages

Du kan öppna dessa filformat i Pages för iOS, Pages för Mac och Pages för iCloud:

 • Alla Pages-versioner
 • Microsoft Word: Office Open XML (.docx) och Office 97 eller senare (.doc)
 • Rich Text Format (.rtf/.rtfd)
 • Textfiler (.txt)

Format som du kan konvertera Pages-dokument till

Pages för iOS:

 • Microsoft Word: Office Open XML (.docx) 
 • Rich Text Format (.rtf/.rtfd)
 • PDF
 • EPUB

Pages för Mac:

 • Microsoft Word: Office Open XML (.docx) och Office 97 eller senare (.doc)
 • Rich Text Format (.rtf/.rtfd)
 • Textfiler (.txt)
 • PDF
 • EPUB
 • Pages ‘09

Pages för iCloud:

 • Microsoft Word: Office Open XML (.docx) 
 • PDF
 • EPUB

Läs mer

 • Pages för iOS, Pages för Mac och Pages för iCloud använder samma filformat. Om du skapar eller redigerar ett dokument i Pages på en plattform kan du öppna det i Pages på någon annan plattform.
 • Du kan uppdatera den nuvarande versionen av Pages på din iPhone, iPad eller iPod touch från App Store. Uppdatera Pages på din Mac med appen App Store på Mac-datorn.
 • Om du konverterar ett Pages-dokument till en version som är kompatibel med Pages ’09 kan du läsa mer om ändringar som görs när du exporterar till iWork ’09.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: