Konvertera Pages-dokument till PDF, Microsoft Word med mera

Om du vill öppna Pages-dokument i andra appar behöver du först konvertera dem med Pages-appen. Du kan också öppna Microsoft Word-dokument och andra filtyper i Pages.

Du kan konvertera och öppna dokument i Pages på en iPhone, iPad, iPod touch eller Mac. Om du inte har någon Apple-enhet kan du använda Pages online på iCloud.com.

Konvertera och öppna dokument i Pages på en iPhone eller iPad

Du kan arbeta med en mängd olika filformat i Pages på din iPhone eller iPad. Kontrollera vilka format som är kompatibla med Pages på en iPhone och iPad.

Konvertera ett Pages-dokument i Pages på en iPhone eller iPad

Om du vill öppna ett Pages-dokument i en annan app, till exempel Microsoft Word, kan du konvertera dokumentet till ett lämpligt format med Pages-appen.

 1. Öppna dokumentet som du vill konvertera.
 2. På en iPhone trycker du på knappen Mer . På iPad trycker du på dokumentnamnet i verktygsfältet. Ser du inte dokumentnamnet trycker du på knappen Mer.
 3. Tryck på Exportera.
 4. Välj ett format för ditt dokument.
 5. Ställ in eventuella ytterligare alternativ om du väljer EPUB.
 6. Välj hur du vill skicka filen, exempelvis med Mail eller Meddelanden. Eller spara filen på din enhet eller på iCloud Drive genom att välja Spara i Filer och sedan välja en plats.

Öppna en fil i Pages på din iPhone eller iPad

Om du vill öppna en fil som ett Microsoft Word-dokument i Pages på en iPhone eller iPad trycker du på filen i dokumenthanteraren. Ser du inte dokumenthanteraren trycker du på tillbakaknappen  och sedan på filen du vill öppna. Om filen är nedtonad har den ett filformat som inte är kompatibelt.

Du kan även öppna en fil i Pages från en annan app som Filer eller från ett e-postmeddelande:

 1. Öppna den andra appen och välj sedan dokumentet eller bilagan.
 2. Tryck på knappen Dela .
 3. Tryck på Kopiera till Pages. Den ursprungliga filen är intakt.

När du öppnar filen kan du få ett meddelande om att dokumentet kommer att se annorlunda ut. Till exempel meddelar Pages när typsnitt saknas. Tryck på Klar för att öppna dokumentet i Pages.


Konvertera och öppna dokument i Pages för Mac

Du kan arbeta med flera olika filformat i Pages för Mac. Kontrollera vilka format som är kompatibla.

Konvertera ett Pages-dokument i Pages för Mac

Om du vill öppna ett Pages-dokument i en annan app, till exempel Microsoft Word, kan du konvertera dokumentet till ett lämpligt format med Pages-appen.

 1. Öppna Pages-dokumentet som du vill konvertera.
 2. Välj Arkiv > Exportera till och välj sedan format.
 3. I fönstret som visas kan du välja ett annat format eller ställa in ytterligare alternativ. Du kan till exempel kräva ett lösenord för att öppna en exporterad PDF-fil, välja att använda innehållsförteckningen i en exporterad EPUB-bok eller välja format för det exporterade Word-dokumentet.
 4. Klicka på Nästa. 
 5. Ange ett namn för filen och välj sedan plats för filen.
 6. Klicka på Exportera.

Öppna en fil i Pages för Mac

Du kan öppna en fil från Finder eller från appen Pages:

 • I Finder kontrollklickar du på filen och väljer sedan Öppna med > Pages. Om Pages är den enda ordbehandlaren på din Mac kan du helt enkelt dubbelklicka på filen.
 • I Pages för Mac väljer du Arkiv > Öppna, markerar filen och klickar på Öppna. Om filen är nedtonad har den ett filformat som inte är kompatibelt.

När du öppnar filen kan du få ett meddelande om att dokumentet kommer att se annorlunda ut. Till exempel meddelar Pages när typsnitt saknas. Det kan även visas varningar när du öppnar dokument som du skapat i äldre versioner av Pages.


Öppna och konvertera dokument i Pages för iCloud

Med Pages för iCloud kan du öppna, redigera och dela dina filer från en webbläsare som stöds på en Mac-dator eller pc. Kontrollera vilka format som är kompatibla med Pages för iCloudLäs om hur du skapar ett Apple-ID om du inte har någon Apple-enhet.

Konvertera ett Pages-dokument i Pages för iCloud

 1. Logga in på iCloud.com med ditt Apple-ID.
 2. Klicka på Pages.
 3. I dokumenthanteraren klickar du på knappen Mer  på filen som du vill konvertera och väljer sedan Hämta en kopia. Om du har dokumentet öppet klickar du på knappen Verktyg  i verktygsfältet och väljer sedan Hämta en kopia.*
 4. Välj ett format för dokumentet. Filen börjar hämtas till hämtningsplatsen för din webbläsare.

*Du konverterar ditt dokument till en EPUB-bok genom att öppna dokumentet, klicka på knappen Verktyg  i verktygsfältet och sedan välja Hämta en kopia.

Öppna en fil i Pages för iCloud

 1. Logga in på iCloud.com med ditt Apple-ID.
 2. Klicka på Pages.
 3. Dra filen som du vill överföra till Pages-dokumenthanteraren i din webbläsare. Du kan också klicka på knappen Överför , välja filen och klicka på Välj.
 4. Dubbelklicka på filen i dokumenthanteraren.


Kontrollera kompatibilitet för filformat

Format som du kan öppna i Pages

Du kan öppna följande filformat i Pages på en iPhone, iPad, Mac och online på iCloud.com:

 • Alla Pages-versioner
 • Microsoft Word: Office Open XML (.docx) och Office 97 eller senare (.doc)
 • Rich Text Format (.rtf/.rtfd)
 • Textfiler (.txt)

Format som du kan konvertera Pages-dokument till

Pages på en iPhone eller iPad:

 • Microsoft Word: Office Open XML (.docx)*
 • Rich Text Format (.rtf/.rtfd)
 • PDF
 • EPUB
 • Textfiler (.txt)

Pages för Mac:

 • Microsoft Word: Office Open XML (.docx)*
 • Rich Text Format (.rtf/.rtfd)
 • Textfiler (.txt)
 • PDF
 • EPUB
 • Pages ‘09

 

Pages för iCloud:

 • Microsoft Word: Office Open XML (.docx)*
 • PDF
 • EPUB

* Behöver du exportera till äldre Microsoft Office-format som .doc, .xls eller .ppt kan du exportera till det aktuella XML-formatet istället och sedan öppna filen i motsvarande Office-program för att exportera till det äldre formatet.


Läs mer

 • Pages på en iPhone, iPad, Mac och online på iCloud.com använder samma filformat. Om du skapar eller redigerar ett dokument i Pages på en plattform kan du öppna det i Pages på någon annan plattform.
 • Du kan uppdatera den nuvarande versionen av Pages på din iPhone eller iPad från App Store. Uppdatera Pages på din Mac med appen App Store på Mac-datorn.
 • Om du konverterar ett Pages-dokument till en version som är kompatibel med Pages 09 kan du läsa mer om ändringar som görs när du exporterar till iWork 09.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: