OS X: Konfigurera en skärmsläckare som visas vid inloggningsfönstret

Läs om hur du konfigurerar en skärmsläckare som visas vid inloggningsfönstret i OS X 10.6 och senare.

Ange en skärmsläckare för inloggningsfönstret

Du kan aktivera och konfigurera den här funktionen med någon av metoderna nedan.

Använda OS X Server Profile Manager

 1. Ange vilken Device (enhet) eller Device Group (enhetsgrupp) som du vill hantera i Profile Manager.
 2. Klicka på fliken Settings (inställningar).
 3. Klicka på knappen Edit (ändra) om du vill ändra profilen.
 4. Välj belastningen Login Window (inloggningsfönstret) under OS X-avsnittet.
 5. Om du inte har konfigurerat inställningar för den här belastningen klickar du på knappen Configure (konfigurera).
 6. Klicka på fliken Options (alternativ).
 7. Markera kryssrutan bredvid alternativet Start screen saver after: X minutes (starta skärmsläckaren efter: X minuter).
 8. Markera kryssrutan bredvid Use screen saver module at path (använd skärmsläckarmodulen på sökvägen) och ange en sökväg till en skärmsläckarmodul.
 9. Stäng redigeringsvyn genom att klicka på OK.
 10. Spara ändringarna genom att klicka på Save (spara).

Använda OS X Server Workgroup Manager 

 1. Välj posten Computer (dator) eller Computer Group (datorgrupp) som ska hanteras i Workgroup Manager.
 2. Klicka på Preferences (inställningar) i verktygsfältet längst upp.
 3. Klicka på fliken Overview (översikt).
 4. Klicka på Login (logga in).
 5. Klicka på fliken Options (alternativ).
 6. Välj Always (alltid) för hantering av inställningarna.
 7. Markera kryssrutan bredvid alternativet Start screen saver after: X minutes (starta skärmsläckaren efter: X minuter).
 8. Klicka på ellipsknappen (…) när du vill välja en skärmsläckare.
 9. Klicka på Apply Now (utför nu).

Konfigurera lokalt med Terminal

 1. Öppna Terminal (under Program/Verktygsprogram).
 2. Följande två Terminal-kommandon ställer in den inaktiva tiden till 5 minuter (300 sekunder) och anger skärmsläckarmodulen Arabesque. Du kan ändra tidsperioden genom att ändra siffran, i steg om 300 sekunder. Du kan ändra Arabesque.qtz till en annan skärmsläckare om så önskas.

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.screensaver loginWindowIdleTime 300 

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.screensaver loginWindowModulePath "/System/Library/Screen Savers/Arabesque.qtz"

Skärmsläckare som kan visas vid inloggningsfönstret

Av säkerhetsskäl finns det vissa begränsningar för vilka skärmsläckare som kan användas vid inloggningsfönstret. Skärmsläckare som fungerar med inloggningsfönstret:

 • Apples skärmsläckarmoduler; anpassade skärmsläckare eller skärmsläckare från tredje part fungerar inte med inloggningsfönstret
 • Bland Quartz Composer-skärmsläckarna är det bara Arabesque, Shell och Spectrum som kan användas
 • .slideSaver-paket är tillåtna

Dessa typer av skärmsläckare är inte tillåtna vid inloggningsfönstret:

 • Anpassade skärmsläckare eller skärmsläckare från tredje part
 • RSS-strömmar
 • iPhoto/Aperture-album
 • skärmsläckare som blandar och visar slumpvis
 • skärmsläckaren med iTunes-bilder

Om du väljer en skärmsläckarmodul som inte stöds, visas skärmsläckarmodulen Flurry istället.

Om du vill veta mer om hur du visar ett anpassat meddelande med hjälp av en skärmsläckare i inloggningsfönstret läser du Hanterad klient: Så här anpassar du meddelandet i skärmsläckaren Computer Name vid inloggningsfönstret.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: