GarageBand för iOS: Nyheter i GarageBand för iOS 1.0.1

Läs mer om vad som är nytt i GarageBand för iOS 1.0.1.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Klistra in en ljudfil från Urklipp

Du kan klistra in en ljudfil från ett program som har stöd för kopiering av ljud till Urklipp. GarageBand för iOS har stöd för okomprimerade ljudfiler med en samplingsfrekvens på 44,1 kHz och 16-bitars djup (standard för ljud-CD-skivor).

Ljudfiler som kopierats från andra program kan klistras in i ljudinspelnings- eller gitarrförstärkarspår.
 

Så här klistrar du in en ljudfil:

 1. Flytta uppspelningshuvudet till punkten där du vill att ljudfilen ska börja.
 2. Tryck på spåret där du vill klistra in ljudfilen och tryck sedan på Klistra in.

  Du kan även trycka på ett tomt område i spårvyn och därefter trycka på Klistra in. I det här fallet klistrar ljudfilen in i ett nytt, tomt spår.


Så här importerar du en ljudfil

Du kan importera en ljudfil från datorn till spårvyn. GarageBand för iOS har stöd för okomprimerade ljudfiler med en samplingsfrekvens på 44,1 kHz och 16-bitars djup (standard för ljud-CD-skivor). Du kan även importera Apple Loops-slingor. Om ljudfilen har en samplingsfrekvens eller ett djup som inte stöds, kommer den inte att visas i importfönstret. 

 

Så här importerar du en ljudfil:

 1. På datorn lägger du till ljudfilen som du vill importera i GarageBands fildelningsområde i iTunes.
  I GarageBand för iOS öppnar du spårvyn genom att trycka på knappen Visa.
 2. Flytta uppspelningshuvudet till punkten där du vill lägga till ljudfilen.
 3. Gör något av följande:
  • Tryck på spåret för att lägga till ljudfilen till ett blått ljudinspelnings- eller gitarrförstärkarspår.
  • Tryck på området för den tomma spårvyn för att lägga till ljudfilen i ett nytt, tomt spår.
 4. Tryck på Importera och välj ljudfilen som du vill importera från listan.

  Ljudfilen visas i spårvyn, med början vid uppspelningshuvudet.

 

Använda GarageBand för iOS med externa utmatningsenheter

Du kan använda GarageBand för iOS med externa enheter, inklusive AirPlay-, Bluetooth- och HDMI-utrustade mediaenheter. När du använder någon av dessa enheter finns det inte något stöd för ljudinmatning. Detta innebär att du inte kan spela in ljud med ljudinspelaren eller samplern, och att du inte kan spela en gitarr med gitarrförstärkarens touchinstrument.

Efter att du har anslutit en extern enhet till iOS-enheten måste du ställa in GarageBand för iOS för att skicka ljud till enheten.

Så här använder du GarageBand för iOS med externa utmatningsenheter:

 1. Knacka på knappen Låtinställningar i reglagefältet.
 2. Flytta reglaget AirPlay – Bluetooth – HDMI till läget På.

När du är färdig med att använda GarageBand för iOS med den externa enheten trycker du reglaget till läget Av.

När reglaget AirPlay – Bluetooth – HDMI är i läget På och du försöker spela in en ljudinspelning eller ett touchinstrument för gitarrförstärkare, eller om du försöker spela in ljud med samplern, kommer ett varningsmeddelande att visas. Du kan stänga av reglaget via varningsmeddelandet.
Bildtext: ”GarageBand har inte stöd för ljudinmatning.... Vill du slå på ljudinmatning i stället?”

Publiceringsdatum: