Om kompatibilitetskrav för hörapparater (HAC) för iPhone

Den federala kommunikationskommissionen (FCC) har antagit kompatibilitetskrav för hörapparater (HAC) för digitala trådlösa telefoner. Se HAC-klassificeringarna för de iPhone-enheter som är kompatibla med hörapparater enligt FCC-kraven nedan och läs om hur du använder iPhone tillsammans med hörapparater.

De flesta iPhone-enheter är kompatibla med hörapparater enligt FCC-kraven för kompatibilitet för hörapparater (HAC). Made for iPhone-märkta hörapparater kan också användas med många iPhone-modeller.

Se nedan för information om HAC-klassificeringarna för de iPhone-enheter som är kompatibla med hörapparater. I den här artikeln kan du få hjälp med att identifiera din iPhone-modell.

Klassificeringar för iPhone-enheter som är kompatibla med hörapparater (HAC)

 

Bild

Modell

Modell #

HAC-klassificering1

Kompatibel med Made for iPhone-märkta hörapparater2

iPhone 11 Pro A2160
M3, T4 Ja
iPhone 11 Pro Max A2161
M3, T4 Ja
iPhone 11 A2111
M3, T4 Ja
iPhone XS A1920 M3, T4 Ja
iPhone XS Max A1921 M3, T4 Ja
iPhone XR A1984 M3, T4 Ja
iPhone X A1865
A1901
M3, T4 Ja
iPhone 8 A1863
A1905
M3, T4 Ja
iPhone 8 Plus A1864
A1897
M3, T4 Ja
iPhone 7 A1660
A1778
A1779
M3, T4 Ja
iPhone 7 Plus A1661
A1784
A1785
M3, T4 Ja
 iPhone 6s A1633
A1688
M3, T4 Ja
 iPhone 6s Plus A1634
A1687
M3, T4 Ja
Bild av iPhone iPhone 6 A1549
A1586
M3, T4 Ja
Bild av iPhone iPhone 6 Plus A1522
A1524
M3, T4 Ja

iPhone SE A1662, A1723 M3, T4 Ja

Bild av iPhone

iPhone 5s A1453
A1533

M3, T4

Ja

  1. Baserat på tester utförda av ett oberoende laboratorium enligt ANSI-standarden C63.19, ”American National Standard for Methods of Measurement of Compatibility between Wireless Communications Devices and Hearing Aids”.
  2. Kräver iOS 7 eller senare och en Made for iPhone-märkt hörapparat. Kontakta hörapparatens tillverkare om du vill veta om den har stöd för din iPhone-modell.
  3. Med aktiverat Hörapparatsläge (iOS 5 eller senare, se nedan om du vill ha information).

Vad menas med HAC-klassificeringar?

HAC-reglerna för kompatibilitet med hörapparater kräver att vissa telefoner ska testas och klassificeras enligt standarden C63.19 för kompatibilitet med hörapparater från ANSI (American National Standard Institute). ANSI-standarden när det gäller kompatibilitet med hörapparater innefattar två slags klassificeringar:

  • M: för reducerad radiofrekvensstörning för att möjliggöra akustisk koppling till hörapparater som inte fungerar i läge för T-spole (telecoil)
  • T: för induktiv koppling till hörapparater som fungerar i läge för T-spole (telecoil)

Dessa klassificeringar är indelade i en skala från ett till fyra, där fyra är den mest kompatibla. En telefon bedöms vara kompatibel med hörapparater enligt FCC-kraven om den klassificeras som M3 eller M4 för akustisk koppling och T3 eller T4 för induktiv koppling.

Klassificeringar för kompatibilitet med hörapparater innebär ingen garanti för att en viss hörapparat fungerar bra tillsammans med en viss telefon. Vissa hörapparater kan fungera bra med telefoner som inte uppfyller FCC-kraven för kompatibilitet med hörapparater. Om du vill vara säker på att en viss hörapparat fungerar bra med en viss telefon ska du använda dem tillsammans innan du köper dem.

Om kompatibilitet med hörapparater och nyare trådlösa tekniker

Alla iPhone-enheter med HAC-klassificering har testats och bedömts kunna användas med hörapparater för några av de trådlösa tekniker som enheterna använder. Det kan dock finnas nyare trådlös teknik i den här telefonen som ännu inte har testats för användning med hörapparater. Det är viktigt att testa telefonens olika funktioner grundligt och på olika platser tillsammans med hörapparaten eller cochlearimplantatet för att kontrollera om du upplever störande ljud. Kontakta din servicepartner eller tillverkaren av den här telefonen för att få veta mer om kompatibilitet med hörapparater. Om du har frågor om retur- eller bytesrätt kontaktar du din servicepartner eller återförsäljaren som du köpte telefonen av.

Få bästa möjliga upplevelse med hörapparaten

Mobiltelefoner innehåller radiosändare som kan störa hörapparaternas prestanda. Om du vill vara säker på att en viss hörapparat fungerar bra med en viss telefon ska du använda dem tillsammans innan du gör ett köp. Om du redan äger en iPhone och en hörapparat får du här några tips så att du kan vara säker på att din upplevelse blir den bästa möjliga.

iPhone och hörapparater fungerar i allmänhet bäst tillsammans i ”M”-läge eller akustiskt kopplingsläge. Om du vill använda hörapparaten i det här läget ska du kontrollera att hörapparaten är inställd på ”M” eller akustiskt kopplingsläge. Placera sedan iPhone-mottagaren nära hörapparatens inbyggda mikrofon (eller mikrofoner). Med andra ord ska du hålla iPhone-enheten mot huvudet på samma sätt som du skulle göra om du var på väg att ringa ett telefonsamtal. Hörapparaten tar emot ljud från iPhone-enheten via dess inbyggda mikrofoner. Pröva att använda iPhone-enheten i olika lägen i relation till hörapparaten för att uppnå bästa effekt. Om du till exempel placerar mottagaren strax ovanför örat kan det medföra bättre prestanda för hörapparater med mikrofoner som sitter bakom örat. Om du har en iPhone 4 (GSM-modell), ska du aktivera Hörapparatsläge (se nedan).

Om det inte är möjligt att uppnå ett tillfredsställande resultat med akustisk koppling kan du pröva med att använda hörapparaten i T eller kopplingsläge för telespole. Om du vill använda hörapparaten i det här läget ska du se till att hörapparaten är inställd på ”T” eller läget för telespole (alla hörapparater har inte detta läge). Om du har en iPhone 5 eller senare ska du aktivera Hörapparatsläge (se nedan).

Aktivera hörapparatsläge

Om du vill aktivera Hörapparatsläge på iPhone 4 (GSM-modell) med iOS 5 eller senare ska du gå till Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel. Hörapparatsläge på iPhone 4 (GSM-modell) minskar den mobila radions sändningseffekt på GSM 1 900 MHz-bandet, vilket kan leda till minskad mobil täckning i 2G-nätet.

Om du vill aktivera Hörapparatsläge på iPhone 5 eller senare, ska du gå till Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel. På iPhone 5 modifierar hörapparatsläget telefonens ljudinställningar, vilket förbättrar kompatibiliteten med hörapparater som är inställda på ”T” eller läget telespole.

Om ”Made for iPhone”-märkta hörapparater

Apple har samarbetat med ledande tillverkare för att ta fram hörapparater särskilt för iPhone. Dessa hörapparater ger en energisnål, digital ljudupplevelse av hög kvalitet. Du kan även styra hörapparaten direkt från din iPhone. Made for iPhone-märkta hörapparater fungerar även med Hör allt.

För dessa hörapparater måste du ha en iPhone 4s eller senare med iOS 7 eller senare.

Läs mer om Made for iPhone-märkta hörapparater.

”Bridge”-tillbehör för ljudströmning

En del tillverkare av hörapparater tillhandahåller särskilda ”bridge”-tillbehör för hörapparater som tar emot ljudsignaler via Bluetooth från iPhone-enheten och återsänder ljudsignalerna med hjälp av upphovsrättsskyddade trådlösa tekniker för ljudströmning som är inbyggda i vissa hörapparater. Kontakta din audiolog eller tillverkare av hörapparater om du vill veta mer.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: