Mac OS X: Montera delade mappar med en URL av typen afp:// eller kommandot mount_afp

Du kan montera en delad volym på en AFP-server med en URL i formatet afp://minserver.mindomän.com/Sharepoint/Mapp eller använda kommandot mount_afp i Terminal.

När du klickar på en URL i formatet afp://minserver.mindomän.com/Sharepoint/Mapp i Mail.app eller Safari monterar Finder volymen som heter Sharepoint på AFP-servern minserver.mindomän.com och öppnar ett fönster som visar innehållet i katalogen som heter Mapp. Om du drar URL-texten till skrivbordet skapas en AFP-länk som du kan dubbelklicka på för att öppna den mappen.

Det går att använda kommandot mount_afp i Terminal-fönstret eller ett kommandotolksskript för att montera en delad mapp på en AFP-server. Du får mer information genom att skriva följande kommando i ett Terminal-fönster:

 

man mount_afp

 

Läs mer

Information för Mac OS X 10.6–10.6.6

Sökvägen som den delade mappen är monterad till skiljer sig för Mac OS X 10.6–10.6.6 jämfört med andra versioner av Mac OS X.

En URL som pekar på filen på servern, till exempel afp://minserver.mindomän.com/Sharepoint/Mapp/Fil.txt, fungerar inte. Problemet löstes i Mac OS X 10.6.7 och senare.

Om målet för URL:en eller kommandot mount_afp i Mac OS X 10.6–10.6.6 finns i en mapp på sharepoint-platsen är mappen monterad. Sharepoint-platsen är monterad i Mac OS X 10.0–10.5 och Mac OS X 10.6.7 eller senare (inklusive OS X Lion).

Exempel: afp://minserver.mindomän.com/Sharepoint/Mapp

När du klickar på den här länken i Mac OS X 10.0–10.5 och 10.6.7 och senare monterar Finder volymen Sharepoint. Den lokala sökvägen till den delade mappen är /Volumes/Sharepoint/Mapp/.

När du klickar på den här länken i Mac OS X 10.6–10.6.6 monterar Finder underkatalogen Mapp. Den lokala sökvägen till den delade mappen är /Volumes/Mapp/.

Exempel:

 

mount_afp afp://minserver.mindomän.com/Sharepoint/Mapp/Volumes/mntpnt

 

I Mac OS X 10.5 och 10.6.7 eller senare monterar det här kommandot volymen Sharepoint till /Volumes/mntpnt. Den lokala sökvägen till den delade mappen är /Volumes/mntpnt/Mapp/.
I Mac OS X 10.6–10.6.6 monterar det här kommandot underkatalogen Mapp till /Volumes/mntpnt. Den lokala sökvägen till den delade mappen blir /Volumes/mntpnt/.

Publiceringsdatum: