Verifiera, reparera eller radera en AirPort Time Capsule-enhet

Om du vill kontrollera att den inbyggda AirPort Time Capsule-enheten fungerar som den ska kan du använda AirPort-verktyget. Om du säljer eller ger bort din AirPort Time Capsule kan du radera dess inbyggda enhet och återställa till fabriksinställningarna.

Använd AirPort-verktyg

Använd alltid AirPort-verktyget för att verifiera eller radera enheten i AirPort Time Capsule istället för Skivverktyg eller andra program. Här hittar du AirPort-verktyget:

På din iPhone, iPad eller iPod touch

Hämta AirPort-verktyget för iOS från App Store. Om du redan har installerat AirPort-verktyget kontrollerar du uppdateringspanelen i App Store för att kontrollera att du har den senaste versionen.

På Mac

AirPort-verktyget finns i mappen Verktygsprogram på Mac-datorn. Kontrollera att du har den senaste versionen installerad genom att använda uppdateringspanelen i Mac App Store för att leta efter programuppdateringar för Mac. Öppna sedan AirPort-verktyget från Finder eller Spotlight.

Verifiera en AirPort Time Capsule-enhet

Under starten gör AirPort Time Capsule en automatisk kontroll av filsystemet på den interna skivan. Verifiera enheten genom att använda AirPort-verktyget för att starta om AirPort Time Capsule. 

Från en Mac

 1. Starta AirPort-verktyget.
 2. Välj enheten. 
 3. Om det behövs klickar du på Ange lösenord och anger sedan enhetens lösenord.
 4. Välj Basstation > Starta om.

Från iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Starta AirPort-verktyget
 2. Välj enheten. 
 3. Om det behövs trycker du på Ange lösenord och anger sedan enhetens lösenord.
 4. Tryck på Ändra > Avancerat > Starta om basstation.

Om AirPort Time Capsule hittar ett problem som den kan lösa, reparerar den filsystemet på enheten. Om den hittar ett problem som den inte kan lösa blinkar statuslampan på din AirPort Time Capsule gult. Välj AirPort Time Capsule i AirPort-verktyget för att lära dig mer. 

Radera en AirPort Time Capsule-enhet

Om du behöver radera enheten i AirPort Time Capsule använder du AirPort-verktyget. Innan du raderar den kan du ansluta en extern hårddisk till USB-porten på AirPort Time Capsule för att skapa en kopia av dina säkerhetskopieringsdata. Du kan även skapa ytterligare säkerhetskopior av Mac-datorn till en annan enhet med Time Machine.

Dessa steg raderar alla data lagrad på AirPort Time Capsule-enheten. Använd endast dessa steg om du är säker på att du inte längre behöver dessa data.

Från en Mac

 1. Anslut till Wi-Fi-nätverket som Time Capsule är anslutet till, eller anslut en Ethernet-kabel mellan Mac-datorn och AirPort Time Capsule.
 2. Starta AirPort-verktyget.
 3. Välj AirPort Time Capsule i fönstret för AirPort-verktyget.
 4. Klicka på knappen Redigera som visas.
 5. Klicka på fliken Hårddiskar i fönstret Redigera.
 6. Välj AirPort Time Capsule-enheten som du vill radera.
 7. Klicka på knappen Radera hårddisken.

Från iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Anslut till Wi-Fi-nätverket som Time Capsule är anslutet till.
 2. Starta AirPort-verktyget.
 3. Välj AirPort Time Capsule.
 4. Tryck på Ändra.
 5. Tryck på Avancerat.
 6. Tryck på Fildelning och skivor.
 7. Kontrollera att rätt enhet är vald under Skivnamn och tryck sedan på Radera hårddisken.
 8. Välj alternativet du vill använda för att radera enheten.

Om du säljer eller ger bort AirPort Time Capsule

Välj alternativet Snabbradering för att snabbt markera data lagrad på AirPort Time Capsule-enheten som icke nödvändig. Om data som är lagrade på enheten är känsliga eller om du säljer eller ger bort AirPort Time Capsule, väljer du ett av de mer säkra alternativen för att radera enheten.

Om du vill återställa AirPort Time Capsule till fabriksinställningarna väljer du AirPort-verktyget > Återställ förvalsinställningar och följer sedan anvisningarna på skärmen. Det tar bort alla nätverkslösenord och annan inställningsinformation som är sparad på AirPort Time Capsule. 

Publiceringsdatum: