Hanterad klient: Så här anpassar du meddelandet i skärmsläckaren Computer Name vid inloggningsfönstret

I OS X 10.6 eller senare kan du använda skärmsläckaren Computer Name vid inloggningsfönstret för att visa ett anpassat meddelande.

Använd följande steg till att hantera och aktivera skärmsläckaren Computer Name så att den visas i inloggningsfönstret. 

Tips! Om du bläddrar till /System/Bibliotek/Screen Savers/ kan det visas andra skärmsläckare som ”FloatingMessage.saver”. Den här skärmsläckaren är inte till för att användas vid inloggningsfönstret. Använd ”Computer Name.saver” istället.

Använda Profilhanteraren

 1. I Profilhanteraren väljer du den enhet eller enhetsgrupp som du vill hantera.
 2. Klicka på fliken Inställningar.
 3. Redigera profilen genom att klicka på knappen Redigera.
 4. Välj nyttolasten för inloggningsfönstret i OS X-avsnittet.
 5. Om du inte har konfigurerat inställningar för den här nyttolasten klickar du på knappen Konfigurera.
 6. Klicka på fliken Alternativ.
 7. Markera kryssrutan för alternativet Starta skärmsläckaren efter: x minuter.
 8. Markera kryssrutan för Använd skärmsläckarmodulen på sökvägen och ange följande sökväg:

  /System/Bibliotek/Frameworks/ScreenSaver.framework/Resources/Computer Name.saver
   
 9. Klicka på OK för att avsluta redigeringsvyn.
 10. Spara ändringarna genom att klicka på Spara.

Du kan anpassa meddelandet som visas med skärmsläckaren Computer Name genom att köra följande Terminal-kommando i systemet: 

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.ScreenSaver.Basic MESSAGE "Math Lab"


Ersätt ”Math Lab” med ditt anpassade meddelande.

Använda Workgroup Manager

 1. I Workgroup Manager väljer du datorn eller datorgruppen som du vill hantera.
 2. Klicka på Inställningar i verktygsraden.
 3. Klicka på fliken Översikt.
 4. Klicka på inloggningsknappen.
 5. Klicka på fliken Alternativ.
 6. Markera Alltid i hanteringsinställningarna.
 7. Markera kryssrutan vid Starta skärmsläckaren efter: x minuter.
 8. Ange följande sökväg för att använda modulen för skärmsläckaren Computer Name:

  /System/Bibliotek/Frameworks/ScreenSaver.framework/Resources/Computer Name.saver
   
 9. Spara ändringarna genom att klicka på Använd nu. 

Du kan anpassa meddelandet som visas med skärmsläckaren Computer Name genom att köra följande Terminal-kommando i systemet: 

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.ScreenSaver.Basic MESSAGE "Math Lab"


Ersätt ”Math Lab” med ditt anpassade meddelande.

Konfigurera lokalt

Du kan använda följande tre kommandon i OS X 10.6 eller senare för att ställa in den overksamma tiden till 5 minuter, ange modulen för skärmsläckaren Computer Name och anpassa meddelandet som ”Math Lab” (ersätt Math Lab vid behov):

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.screensaver loginWindowIdleTime 300

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.screensaver loginWindowModulePath "/System/Library/Frameworks/ScreenSaver.framework/Resources/Computer Name.saver"

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.ScreenSaver.Basic MESSAGE "Math Lab"


Anteckningar

 • loginWindowIdleTime anger tiden i sekunder.
 • loginWindowModulePath anger filsystemsökvägen till en modul för en skärmsläckare.
 • MESSAGE anger det anpassade meddelandet.
Publiceringsdatum: