Om säkerhetsinnehållet i Mac OS X 10.6.6

I det här dokument beskrivs säkerhetsinnehållet i Mac OS X 10.6.6, som kan hämtas och installeras via Programuppdatering eller Hämtningsbara filer från Apple.

I det här dokument beskrivs säkerhetsinnehållet i Mac OS X 10.6.6, som kan hämtas och installeras via Programuppdatering eller från Hämtningsbara filer från Apple.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Mer information om Apples produktsäkerhet finns på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Information om PGP-nyckeln från Apple Product Security finns i ”Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security”.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Mer information om säkerhetsuppdateringar finns i ”Säkerhetsuppdateringar från Apple”.

Mac OS X 10.6.6

  • PackageKit

    CVE-ID: CVE-2010-4013

    Tillgängligt för: Mac OS X 10.6–10.6.5, Mac OS X Server 10.6–10.6.5

    Effekt: Obehöriga kan orsaka oväntade programavslut eller godtycklig kodkörning via fjärrdatorer.

    Beskrivning: Ett formatsträngsproblem finns i PackageKits hantering av distributionsskript. En obehörig kan orsaka oväntade programavslut eller godtycklig kodkörning när Programuppdatering söker efter nya uppdateringar. Det här problemet åtgärdas med förbättrad validering av distributionsskript. Det här problemet påverkar inte datorer med operativsystem som är äldre än Mac OS X 10.6. Tack till Aaron Sigel på vtty.com som rapporterade problemet.

Publiceringsdatum: