GarageBand: Redigering med flex- eller beskärningspekaren

När du redigerar äkta instrumentdelar i redigeraren kan du antingen använda flex- eller beskärningspekaren.

När du för pekaren över övre halvan av delen blir pekaren en flexpekare som du kan använda för att redigera tiderna för delen. När du för pekaren över nedre halvan av delen blir pekaren en beskärningspekare som du kan använda för att beskära delen.

Flexpekare

Beskärningspekare

 

Publiceringsdatum: