Starta eller stänga av VoiceOver på din Apple TV

VoiceOver är en skärmläsarfunktion som underlättar för dem som har nedsatt syn att använda Apple TV.

Kom igång

VoiceOver finns tillgängligt på följande Apple TV-modeller:

 • Apple TV 4K
 • Apple TV HD
 • Apple TV (3:e generationen) med mjukvaruversion 4.2 eller senare

Ställa in Apple TV med VoiceOver

 1. Anslut HDMI-kabeln från tv:n eller mottagaren till Apple TV.
 2. Kontrollera att tv:n är inställd på rätt ingång för Apple TV.
 3. Anslut strömkabeln till Apple TV. 
  • På Apple TV 4K eller Apple TV HD väntar du ett par sekunder och trycker sedan tre gånger på fjärrkontrollens övre vänstra knapp (Menu). Du bör höra ”VoiceOver på”.
  • På Apple TV (3:e generationen) väntar du en minut. Apple TV bör be dig trycka på knappen i det nedre högra hörnet (Spela upp/pausa) på fjärrkontrollen för att aktivera VoiceOver. 
 4. Välj språk.

Starta eller stänga av VoiceOver

Om din Apple TV redan är inställd kan du starta eller stänga av VoiceOver med fjärrkontrollen som medföljde Apple TV. Hitta din Apple TV-modell nedan och följ stegen.

På Apple TV 4K eller Apple TV HD

Du kan använda Siri* för att starta eller stänga av VoiceOver. Håll bara ned Siri-knappen på Siri Remote och säg sedan ”Starta VoiceOver” eller ”Stäng av VoiceOver.”

Om du aktiverade VoiceOver när du ställde in Apple TV kan du använda hjälpmedelsgenvägen för att starta eller stänga av VoiceOver igen. På fjärrkontrollen trycker du på menyknappen tre gånger för att starta eller stänga av VoiceOver.

Du kan även gå till Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver och sedan slå på eller av VoiceOver.

Aktivera hjälpmedelsgenvägen genom att gå till Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Hjälpmedelsgenväg och sedan välja VoiceOver.

*Tillgängligheten för Siri varierar för olika språk och länder eller regioner. Apple TV 4K och Apple TV HD levereras med likadan fjärrkontroll överallt. I länder och regioner som har stöd för Siri kallas fjärrkontrollen Siri Remote. På andra ställen kallas den Apple TV Remote. Siri fungerar med båda fjärrkontrollerna så länge som Apple TV 4K eller Apple TV HD är inställd på ett språk och ett land eller en region som har stöd för Siri.

På Apple TV (3:e generationen)

 1. Gå tillbaka till huvudmenyn genom att trycka upprepade gånger på knappen i det nedre högra hörnet (Menu) tills du hör ett stoppljud.
 2. Tryck på Ned en gång.
 3. Markera Inställningar genom att trycka Höger upprepade gånger tills du hör ett stoppljud. Om du har ändrat layouten för huvudmenyn kanske inte inställningarna visas på den här platsen. Använd pilknapparna på fjärrkontrollen för att markera Inställningar.
 4. Tryck två gånger på valknappen.
 5. Tryck på Ned upprepade gånger tills du hör ett stoppljud.
 6. Tryck på Upp fyra gånger. Hjälpmedel markeras.
 7. Tryck två gånger på valknappen. VoiceOver ska aktiveras och börja läsa innehållet på Apple TV-skärmen.

Läs mer

Publiceringsdatum: