Slå på eller stänga av VoiceOver på din Apple TV

VoiceOver är en skärmläsarfunktion som underlättar för dem som är blinda eller har nedsatt syn att använda Apple TV.

Slå på eller stänga av VoiceOver

VoiceOver är tillgänglig på Apple TV 4K, Apple TV HD eller Apple TV (3:e generationen) med mjukvaruversion 4.2 eller senare. Hitta din Apple TV-modell nedan och följ stegen.

På Apple TV 4K eller Apple TV HD

Det finns tre sätt att slå på eller stänga av VoiceOver: 

  • Gå till Inställningar > Hjälpmedel > VoiceOver och slå sedan på eller stäng av VoiceOver.
  • Håll bara ned Siri-knappen på Siri Remote* och säg sedan ”Slå på VoiceOver” eller ”Stäng av VoiceOver”.
  • Tryck på knappen Meny eller knappen Tillbaka på fjärrkontrollen  tre gånger för att slå på eller stänga av VoiceOver.

*Apple TV 4K och Apple TV HD levereras med likadan fjärrkontroll överallt. I länder och regioner som har stöd för Siri kallas fjärrkontrollen Siri Remote. På andra ställen kallas den Apple TV Remote. Siri fungerar med båda fjärrkontrollerna under förutsättning att Apple TV 4K eller Apple TV HD är inställd på ett språk och ett land eller en region som har stöd för Siri.

På Apple TV (3:e generationen)

  1. Gå tillbaka till huvudmenyn genom att trycka upprepade gånger på knappen i det nedre vänstra hörnet (Meny) tills du hör ett stoppljud.
  2. Tryck på Nedåt en gång.
  3. Markera Inställningar genom att trycka Höger upprepade gånger tills du hör ett stoppljud. Om du har ändrat layouten för huvudmenyn kanske inte Inställningar visas här. Använd pilknapparna på fjärrkontrollen för att markera Inställningar.
  4. Tryck två gånger på Välj.
  5. Tryck på Nedåt upprepade gånger tills du hör ett stoppljud.
  6. Tryck på Uppåt fyra gånger. Hjälpmedel bör markeras.
  7. Tryck två gånger på Välj. VoiceOver bör aktiveras och börja läsa innehållet på Apple TV-skärmen.
Publiceringsdatum: