Uppdatera iPhoto '11 till 9.0.1 före uppgradering av biblioteket

Läs om hur du uppdaterar iPhoto '11 till 9.0.1 innan du uppgraderar biblioteket.

Innan ett befintligt iPhoto-bibliotek kan användas i iPhoto '11 måste det uppgraderas. Processen måste utföras första gången du öppnar biblioteket i iPhoto '11. Om du inte följer rekommendationerna nedan under uppgraderingsprocessen, kan det i väldigt sällsynta fall leda till förlust av data. Den här artikeln beskriver de olika händelser som kan inträffa under uppgraderingsprocessen av biblioteket och ger råd om hur du undviker dataförlust.

Innan du uppdaterar

Normalt är uppgraderingsprocessen stabil och säker men det är alltid bra att säkerhetskopiera biblioteket om något oförutsett skulle inträffa. Kom ihåg att en hel uppgradering av hela biblioteket kan ta lång tid, ibland en timma eller mera.

Före uppdatering till iPhoto ’11 rekommenderar vi att alla kunder hämtar och installerar programuppdateringen iPhoto 9.0.1:

  • I Apple-menyn () väljer du Programuppdatering och söker efter iPhoto 9.0.1-uppdateringen. Du kan även manuellt hämta iPhoto 9.0.1-uppdateringen här. Följ instruktionerna för installation av iPhoto 9.0.1 och öppna sedan iPhoto '11 på nytt för att slutföra uppdateringen.

Om iPhoto '11 avslutas oväntat under uppgraderingen av biblioteket

Om iPhoto avslutas oväntat under uppgraderingen ska du först kontrollera att du installerat programuppdateringen iPhoto 9.0.1 innan du försöker uppgradera biblioteket på nytt:

  • I iPhoto-menyn väljer du Om iPhoto för att se vilket versionsnummer du har.

Om du försöker uppgradera biblioteket för andra (eller tredje) gången efter att programmet avslutats oväntat och du inte installerat programuppdateringen iPhoto 9.0.1 rekommenderar vi starkt att du inte tvångsavslutar programmet under uppdateringen. Om programmet avslutas oväntat kan iPhoto efter flera på varandra följande starter sluta att svara under uppgraderingen. Vi rekommenderar kunderna att låta processen fortgå så länge förloppsindikatorn visas. Om det rör sig om mycket stora bibliotek kan det verka som iPhoto '11 inte reagerar under flera minuter innan förloppsindikatorn visas. Tvångsavsluta inte programmet under denna period.

Om du tvångsavslutat iPhoto '11 under en uppgradering av biblioteket ska du inte försöka öppna iPhoto '11 eller uppgradera biblioteket på nytt utan att först installerat uppdateringen iPhoto 9.0.1.

Viktigt! Om du försöker uppdatera efter att ha tvångsavslutat riskerar du dataförlust.

Innan du försöker uppgradera på nytt måste du först kontrollera att du installerat programuppdateringen iPhoto 9.0.1.

Läs mer

Om du även fortsättningsvis har problem med uppgraderingen av iPhoto '11-biblioteket ska du kontakta AppleCare för ytterligare hjälp.

Publiceringsdatum: