Nollställa eller återställa din Apple TV till fabriksinställningarna

Använd följande steg för att radera din Apple TV, återställa den till fabriksinställningarna och ta bort all information.

Nollställa din Apple TV 4K eller Apple TV HD

 1. Gå till Inställningar > System > Nollställ.
 2. Välj ett alternativ för att nollställa:
  • Nollställ: Det här alternativet är det snabbaste sättet att återgå till fabriksinställningarna på din Apple TV.  För det här alternativet krävs ingen internetanslutning.
  • Nollställ och uppdatera: Med det här alternativet återgår Apple TV till fabriksinställningarna och installerar mjukvaruuppdateringar. För det här alternativet krävs en internetanslutning.
 3. Din Apple TV måste vara ansluten till en strömkälla tills nollställningsprocessen är klar.

Läs om vad du ska göra om fjärrkontrollen till din Apple TV inte fungerar.

Nollställa eller återställa din Apple TV (3:e generationen eller tidigare)

 1. Välj Inställningar > Allmänt > Nollställ.
 2. Välj ett av följande alternativ:
  • Nollställ alla inställningar: Det här alternativet nollställer alla dina inställningar, inklusive konton och konfigurationer.
  • Återställ: Med det här alternativet återgår Apple TV till fabriksinställningarna och installerar mjukvaruuppdateringar. För det här alternativet krävs internet.
 3. Din Apple TV måste vara ansluten till en strömkälla tills nollställningsprocessen är klar. Sedan kan du ställa in din Apple TV igen.

Läs om vad du ska göra om fjärrkontrollen till din Apple TV inte fungerar.

Få hjälp

Om du behöver mer hjälp kan du kontakta Apple-supporten.

Publiceringsdatum: