iPod nano (6:e generationen) och senare: Så här använder du VoiceOver

VoiceOver beskriver i tal vad som händer på skärmen, så att du kan använda iPod nano (6:e generationen) utan att se den.

VoiceOver talar på det språk som du har specificerat i inställningarna för Hjälpmedel på iPod-enheten. VoiceOver finns tillgängligt på många språk, men inte alla.

VoiceOver beskriver varje element på skärmen när du väljer det. När du väljer ett element markeras den med en svart ruta och VoiceOver läser upp namnet eller beskriver objektet. Den omslutande rutan kallas för VoiceOver-pekare. Om du väljer text, så läser VoiceOver upp den. Om du väljer en kontroll (som en knapp eller ett reglage) kan VoiceOver tala om vad objektet gör eller läsa upp instruktioner (exempelvis: ”Tryck snabbt två gånger för att öppna”).

Konfigurera VoiceOver

 1. Från hemskärmen trycker du på Inställningar > Allmänt.
 2. Tryck på Hjälpmedel > VoiceOver.
 3. Tryck på strömbrytaren för att slå på VoiceOver.
  VoiceOver ändrar gesterna som används för att kontrollera iPod-enheten
 4. I dialogrutan som visas trycker du på OK för att bekräfta valet.

Om du inte gör någonting under 15 sekunder försvinner dialogrutan och VoiceOver avaktiveras. Enheten talar om för dig att VoiceOver har avaktiverats.

När du slår på VoiceOver använder du en annan uppsättning gester för att kontrollera iPod nano. Om du ändrar dig och vill slå av VoiceOver ska du trycka snabbt två gånger med två fingrar så att reglaget flyttas till Av. Om du har navigerat bort från skärmen Inställningar, så måste du använda VoiceOver-gester för att återgå till inställningarna och slå av funktionen.

Så här slår du av VoiceOver på iPod nano med hjälp av VoiceOver-gester

Från hemskärmen sveper du åt höger eller vänster med två fingrar tills du ser eller hör Sidan 2 av 2 på iPod nano (7:e generationen) eller Inställningar på iPod (6:e generationen).
Om symbolerna har ordnats om eller om det finns fler än fyra hemskärmar kan det hända att du hör någonting annat.

 1. Dra runt ett finger på skärmen tills du hör Inställningar.
 2. Tryck snabbt två gånger för att öppna Inställningar.
 3. Dra fingret uppåt eller nedåt på skärmen tills du ser eller hör Allmänt och tryck därefter snabbt två gånger.
 4. Dra fingret uppåt eller nedåt på skärmen tills du ser eller hör Hjälpmedel och tryck därefter snabbt två gånger.
 5. Flytta fingret uppåt eller nedåt på skärmen tills du ser eller hör VoiceOver och tryck därefter snabbt två gånger.
 6. Tryck snabbt två gånger när du hör ”VoiceOver-reglage på”.
 7. Meddelandet ”VoiceOver av” läses upp som bekräftelse på inställningen. Nu kan du använda standardgester för att kontrollera iPod nano-enheten.

Obs! Du kan även slå av VoiceOver genom att nollställa iPod-enheten.

VoiceOver-gester

När VoiceOver är aktiverat kan du använda följande gester för att kontrollera iPod nano-enheten.

Om du vill Gör så här
Läsa den aktuella sidan från början Bläddra uppåt med två fingrar.
Läsa sidan från det aktuella valet Bläddra nedåt med två fingrar.
Pausa eller fortsätt tal Tryck på skärmen med ett finger.
Markera objektet i VoiceOver-pekaren Tryck på skärmen med ett finger.
Aktivera objektet i VoiceOver-pekaren Tryck snabbt två gånger med ett finger.
Bläddra en sida till vänster Svep till höger med två fingrar.
Bläddra en sida till höger Svep till vänster med två fingrar.
Rulla upp en sida i en lista eller meny Bläddra nedåt med ett finger.
Rulla ned en sida i en lista eller meny Bläddra uppåt med ett finger.
Starta eller stoppa aktuell åtgärd Tryck snabbt två gånger med två fingrar.
Öka eller minska värdet i den valda kontrollen Bläddra upp eller ned med ett finger.
Återgå till Hemskärmen Tryck snabbt två gånger med ett finger och håll intryckt.
Publiceringsdatum: