Om säkerhetsinnehållet i iTunes 10

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i iTunes 10.

I det här dokumentet beskrivs säkerhetsinnehållet i iTunes 10, som kan hämtas och installeras via programuppdateringsinställningarna eller från Apples hämtningssida.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Mer information om Apples produktsäkerhet finns på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Information om PGP-nyckeln från Apple Product Security finns i ”Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security”.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Mer information om säkerhetsuppdateringar finns i ”Säkerhetsuppdateringar från Apple”.

iTunes 10

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-1780, CVE-2010-1782, CVE-2010-1783, CVE-2010-1784, CVE-2010-1785, CVE-2010-1786, CVE-2010-1787, CVE-2010-1788, CVE-2010-1789, CVE-2010-1790, CVE-2010-1791, CVE-2010-1792, CVE-2010-1793

  Tillgänglig för: Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Flera sårbarheter i WebKit

  Beskrivning: WebKit för Windows uppdateras för att inkludera säkerhetskorrigeringarna som finns i Safari 5.0.1. Mer information finns på http://support.apple.com/kb/HT4276?viewlocale=sv_SE

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-1807

  Tillgänglig för: Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan program avslutas oväntat eller godtycklig kod köras

  Beskrivning: Ett problem med validering av inmatning finns i WebKits hantering av flytande datapunkttyper. Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att godtycklig kod körs. Problemet är åtgärdat genom förbättrad validering av flytande datapunktvärden. För Mac OS X-system är problemet åtgärdat i Safari 5.0.2 och Safari 4.1.2. Tack till Luke Wagner på Mozilla som rapporterade problemet.

 • WebKit

  CVE-ID: CVE-2010-1806

  Tillgänglig för: Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan program avslutas oväntat eller godtycklig kod köras

  Beskrivning: Det finns ett minnesanvändningsproblem i WebKits hantering av ”run-in styling”. Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att godtycklig kod körs. Det här problemet åtgärdas genom förbättrad hantering av objektpekare. För Mac OS X-system är problemet åtgärdat i Safari 5.0.2 och Safari 4.1.2. Tack till wushi på team509 som tillsammans med TippingPoints Zero Day Initiative rapporterade problemet.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: