Om säkerhetsinnehållet i QuickTime 7.6.7

I det här dokumentet beskrivs säkerhetsinnehållet i QuickTime 7.6.7.


Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Mer information om Apples produktsäkerhet finns på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Information om PGP-nyckeln från Apple Product Security finns i ”Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security”.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Mer information om säkerhetsuppdateringar finns i ”Säkerhetsuppdateringar från Apple”.

QuickTime 7.6.7

  • QuickTime

    CVE-ID: CVE-2010-1799

    Tillgänglig för: Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

    Effekt: Visning av en uppsåtligt skapad filmfil kan leda till oväntad programavslutning eller exekvering av opålitlig kod

    Beskrivning: Ett stackbuffertspill förekommer i QuickTimes felloggning. Visning av en uppsåtligt skapad filmfil kan leda till oväntad programavslutning eller exekvering av opålitlig kod. Det här problemet åtgärdas genom avaktivering av felsökningsloggning. Detta problem påverkar inte Mac OS X-system.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: