Om säkerhetsinnehållet i iOS 3.2.2-uppdateringen för iPad

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i iOS 3.2.2-uppdateringen för iPad, och kan hämtas och installeras med hjälp av iTunes.

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i iOS 3.2.2-uppdateringen för iPad, som kan hämtas och installeras med hjälp av iTunes.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Mer information om Apples produktsäkerhet finns på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Information om PGP-nyckeln från Apple Product Security finns i ”Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security”.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Mer information om säkerhetsuppdateringar finns i ”Säkerhetsuppdateringar från Apple”.

iOS 3.2.2-uppdatering för iPad

 • FreeType

  CVE-ID: CVE-2010-1797

  Tillgänglig för: iOS 3.2 och 3.2.1 för iPad

  Effekt: Visning av ett PDF-dokument med uppsåtligt skapade inbäddade teckensnitt kan generera exekvering av opålitlig kod

  Beskrivning: Ett stackbuffertspill förekommer i FreeTypes hantering av CFF-opkoder. Visning av ett PDF-dokument med uppsåtligt skapade inbäddade teckensnitt kan generera exekvering av opålitlig kod. Det här problemet avhjälps genom förbättrad gränskontroll.

 • IOSurface

  CVE-ID: CVE-2010-2973

  Tillgänglig för: iOS 3.2 och 3.2.1 för iPad

  Effekt: Uppsåtligt skapad kod körs som användaren för att få tillgång till systemprivilegier

  Beskrivning: Ett heltalsspill förekommer i hanteringen av IOSurface-egenskaper, vilket kan göra det möjligt för uppsåtligt skapad kod som körs som användare att få tillgång till systemprivilegier. Det här problemet avhjälps genom förbättrad gränskontroll.

 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: