Magic Trackpad: Så här hittar du serienumret

Läs om hur du hittar serienumret på Magic Trackpad.

Serienumret finns på flera platser:

  • På produktens yta
  • På den ursprungliga produktförpackningen
  • På det ursprungliga kvittot (eller fakturan)

På produktens yta

Serienumret på Apple Magic Trackpad är placerad i botten på enheten, nära strömknappen.

Du kan se serienumret genom att vända Magic Trackpad upp och ned och placera den på en luddfri trasa eller något annat skyddande underlag. Serienumret är etsat på aluminiumhöljet nära ramen, såsom visas på bilden nedan.

Placeringen av serienumret på Magic Trackpad

På den ursprungliga produktförpackningen

Om du har sparat förpackningen till produkten hittar du serienumret på streckkodsetiketten som är fastklistrad på förpackningen.

På det ursprungliga kvittot (eller fakturan)

Vissa återförsäljare kan inkludera serienumret för Magic Trackpad på kvittot.

Läs mer

AppleCare-registreringsnummer och serienummer för Apple-maskinvaruprodukter kan ibland innehålla siffran 0 (noll), men inte bokstaven O.

Läs om hur du hittar serienumret på andra maskinvaruprodukter från Apple.

Publiceringsdatum: