Wi-Fi-basstationer: Ställa in och konfigurera ett WDS-nätverk (Wireless Distribution System) (802.11b/g)

Den här artikeln definierar de grundläggande stegen som krävs för att ställa in ett trådlöst 802.11g WDS-nätverk med AirPort Extreme (802.11g) eller AirPort Express (802.11g).

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Om du använder Mac OS X 10.4 eller tidigare krävs WDS AirPort Administratörsverktyg för Grafit och Snow 4.2.5 för inställningen. Om du använder Mac OS X 10.5 kan du använda AirPort-verktyget. Instruktioner för de olika programmen beskrivs nedan.

Komponenter i WDS – huvud-, relä- och fjärrbasstationer

➊ WDS-huvudbasstation (primär Wi-Fi-basstation)
➋ WDS-reläbasstation
➌ WDS-fjärrbasstation

Konfigurera WDS-nätverk (Wireless Distribution System)

Instruktioner för användning av AirPort Administratörsverktyg för Grafit och Snow 4.2.5

Viktigt! AirPort Administratörsverktyg för Grafit och Snow 4.2.5 är utvecklat för 802.11g Wi-Fi-basstationer.

Börja med den basstation som ska konfigureras som huvudbasstation. Konfigurera sedan reläbasstationen (om du använder en sådan) och konfigurera slutligen fjärrbasstationen.

Se till att Wi-Fi-basstationerna placeras tillräckligt nära varandra så att de har en stark signal från basstationen som de är anslutna till. Placeringen kan variera beroende på omgivande byggnader och kan kräva lite testning.

Om du har konfigurerat dina Wi-Fi-basstationer tidigare, kan det eventuellt vara lämpligt att göra en fabriksåterställning av varje Wi-Fi-basstation som ska vara en del i WDS-nätverket innan du börjar. Information om hur du gör detta och konsekvenserna av det beskrivs här.

 1. Starta samtliga Wi-Fi-basstationer och vänta tills de visas i AirPorts Extra-menyn.
 2. I AirPorts Extra-menyn väljer du den 802.11g Wi-Fi-basstation som du ska konfigurera (börja med huvudbasstationen). Wi-Fi-basstationer kan inkludera AirPort Extreme (802.11g) och AirPort Express (802.11g).
 3. Öppna AirPort Administratörsverktyg för Grafit och Snow som finns i Program/Verktyg på Mac-datorn (du kan även hämta och installera det härifrån).
 4. Markera Wi-Fi-basstationen i Basstationsväljaren och klicka på Konfigurera.
 5. Under avsnittet AirPort-nätverk anger du ett namn på det trådlösa WDS-nätverket.
 6. Alternativ: Som standard är Trådlös säkerhet inställt på Inte aktiverat, så att inget lösenord krävs för att ansluta till nätverket. Vi rekommenderar att du klickar på knappen Ändra trådlös säkerhet, väljer WPA2 Personal och skapar ett lösenord som är mellan 8 och 63 tecken långt.
 7. Välj 1 i kanalmenyn. Du kan välja ett annat kanalnummer, men observera att det helst ska ligga tre kanaler från eventuella närliggande nätverk.
 8. Välj Nätverk i verktygsfältet.
 9. Om du konfigurerar huvudbasstationen ska du se till att Distribuera IP-adresser är markerat (om du inte har ytterligare en router som redan tillhandahåller DHCP-tjänster). Om du konfigurerar en relä- eller fjärrbasstation ska du avmarkera inställningen på den enheten.
 10. Klicka på WDS i verktygsfältet.
 11. Markera Aktivera den här basstationen för WDS.
 12. Välj huvudbasstation, fjärrbasstation eller reläbasstation i menyn WDS-läge.
  • Om du ställer in en huvudbasstation klickar du på knappen Lägg till (+) och anger AirPort-id:t eller MAC-adressen för fjärrbasstationerna. Det kan ta några sekunder innan listan visas.
  • Om du lägger till en fjärrbasstation anger du AirPort-id:t eller MAC-adressen för huvudbasstationen.
  • Om du lägger till en reläbasstation anger du AirPort-id:t eller MAC-adressen för huvudbasstationen och klickar sedan på Lägg till (+) för att ange AirPort-id:t eller de trådlösa MAC-adresserna för WDS-fjärrbasstationerna.
 13. Klicka på OK.
 14. Klicka på Uppdatera.

Som standard är rutan Tillåt trådlösa klienter på denna basstation markerad. Lämna den markerad för denna och andra basstationer om du inte har något specifikt skäl till att inte tillåta trådlös trafik på en viss basstation. Om du avmarkerar rutan Tillåt trådlösa klienter på denna basstation och senare vill ändra inställningar för basstationen, måste du ansluta till basstationen via LAN-porten med Ethernet-kabel. Du kommer inte att kunna ansluta trådlöst till basstationen utan att omkonfigurera den.

Instruktioner för användning av AirPort-verktyg 5.5.2 eller senare

Börja med den basstation som ska konfigureras som huvudbasstation. Konfigurera sedan reläbasstationen (om du använder en sådan) och konfigurera slutligen fjärrbasstationen. Instruktioner för hur du konfigurerar de olika basstationerna finns nedan.

Se till att Wi-Fi-basstationerna placeras tillräckligt nära varandra så att de har en stark signal från basstationen som de är anslutna till. Placeringen kan variera beroende på hur byggnaden ser ut och kan kräva lite tester.

Om du har konfigurerat dina Wi-Fi-basstationer tidigare, kan det eventuellt vara lämpligt att göra en fabriksåterställning av varje Wi-Fi-basstation som ska vara en del i WDS-nätverket innan du börjar. Information om hur du gör detta och konsekvenserna av det beskrivs här.

WDS är utvecklat för 802.11g och ska inte användas för 802.11n-enheter. Wi-Fi-basstationer kan inkludera AirPort Extreme (802.11g) och AirPort Express (802.11g).

Det finns två sätt att konfigurera WDS-huvudenheten. Den första metoden är att konfigurera Wi-Fi-basstationen så att den ansluter till internet utan att ta hänsyn till WDS-inställningarna. När detta är klart kan du fortsätta med stegen för WDS-huvudenheten.

Ansluta en WDS-huvudbasstation till internet

 1. I AirPort-menyn Extra väljer du den 802.11g Wi-Fi-basstation som du ska konfigurera.
 2. Starta AirPort-verktyg. Det finns i mappen Program/Verktyg på Mac-datorn eller i Start > Alla program > AirPort i Windows.
 3. Markera WDS Wi-Fi-huvudbasstation i Basstationsväljaren (börja med huvudbasstationen) och klicka sedan på Konfigurera.
 4. Ange ett namn på Wi-Fi-basstationen.
 5. Ange ett lösenord för att skydda inställningarna för Wi-Fi-basstationen och klicka på Fortsätt.
 6. Markera Jag vill skapa ett trådlöst nätverk och klicka på Fortsätt.
 7. Ange ett namn på det trådlösa nätverket.
 8. Alternativ: Om du vill förhindra att obehöriga ansluter till det trådlösa nätverket rekommenderar vi att du låter WPA2 Personal vara standard för säkerhetstyp och skapar ett lösenord som är mellan 8 och 63 tecken långt. Välj alternativ och klicka på Fortsätt.
 9. Välj typ av internetanslutning och klicka på Fortsätt.
 10. Ange den TCP/IP-information som krävs och klicka på Fortsätt.
 11. Klicka på Uppdatera.
 12. Låt huvudbasstationen starta om.

Konfigurera en WDS-huvudbasstation

 1. Starta samtliga Wi-Fi-basstationer och vänta tills de visas i AirPorts Extra-meny.
 2. I AirPort-menyn Extra väljer du 802.11g Wi-Fi-huvudbasstationen som du ska konfigurera.
 3. I AirPort-verktyget markerar du WDS Wi-Fi-huvudbasstationen i enhetslistan till vänster i fönstret och klickar på Manuell inställning.
 4. Markera AirPort-symbolen i verktygsfältet och klicka på fliken Trådlöst.
 5. I det trådlösa läget väljer du Delta i ett WDS-nätverk.
 6. Klicka på fliken WDS.
 7. Från läget WDS väljer du WDS huvud.
 8. Aktivera Tillåt trådlösa klienter (se första anmärkningen nedan).
 9. Klicka på knappen Lägg till (+) för att ange AirPort-id:t eller de trådlösa MAC-adresserna för enskilda relä- och fjärrbasstationer som finns inom räckhåll (se andra anmärkningen nedan) och klicka sedan på OK. WDS-fjärrbasstationer som ska anslutas till WDS-reläbasstationer och är placerade utom räckhåll för WDS huvudbasstation kan konfigureras senare.
 10. När du lagt till alla Wi-Fi-basstationer klickar du på Uppdatera.

Konfigurera en WDS-fjärrbasstation

 1. Se till att samtliga Wi-Fi-basstationer är igång och vänta tills de visas i AirPort-menyn Extra.
 2. I AirPort-menyn Extra väljer du en 802.11g Wi-Fi-basstation att konfigurera som fjärrbasstation.
 3. I AirPort-verktyget markerar du WDS fjärr-Wi-Fi-basstationen i Basstationsväljaren och klickar på Manuell inställning.
 4. Markera AirPort-symbolen i verktygsfältet och klicka på fliken Trådlöst.
 5. I det trådlösa läget väljer du Delta i ett WDS-nätverk.
 6. Klicka på fliken WDS.
 7. Från läget WDS väljer du WDS, fjärr.
 8. Aktivera Tillåt trådlösa klienter (se första anmärkningen nedan).
 9. Om det inte tidigare är angivet anger du AirPort-id:t för WDS, huvud och klickar sedan på Uppdatera.

Konfigurera en WDS-reläbasstation

 1. Se till att samtliga Wi-Fi-basstationer är igång och vänta tills de visas i AirPort-menyn Extra.
 2. I AirPort-menyn Extra väljer du en 802.11g Wi-Fi-basstation att konfigurera som reläbasstation.
 3. I AirPort-verktyget markerar du WDS relä-Wi-Fi-basstationen i Basstationsväljaren och klickar på Manuell inställning.
 4. Markera AirPort-symbolen i verktygsfältet och klicka på fliken Trådlöst
 5. I det trådlösa läget väljer du Delta i ett WDS-nätverk.
 6. Klicka på fliken WDS.
 7. Från läget WDS väljer du WDS, relä.
 8. Aktivera Tillåt trådlösa klienter (se första anmärkningen nedan).
 9. Om det inte tidigare är angivet anger du AirPort-id:t för WDS, huvud.
 10. Klicka på knappen Lägg till (+) för att ange AirPort-id eller de trådlösa MAC-adresserna för enskilda reläbasstationer som finns inom räckhåll, men som inte är direkt anslutna till WDS, huvud (se andra anmärkningen nedan) och klicka sedan på OK.
 11. Klicka på Uppdatera.

Obs! Markera rutan Tillåt trådlösa klienter för denna och andra basstationer om du inte har något specifikt skäl till att inte tillåta trådlös trafik på en viss basstation. Om du avmarkerar rutan Tillåt trådlösa klienter och senare vill ändra inställningar för basstationen måste du ansluta till basstationen via LAN-porten med en Ethernet-kabel. Du kommer inte att kunna ansluta trådlöst till basstationen utan att omkonfigurera den.

Obs! När du ställer in basstationer för WDS måste du känna till AirPort-id:t för alla de enskilda basstationerna. AirPort-id:t, som även kallas MAC-adressen (Media Access Controller), finns på etiketten på undersidan av AirPort Extreme-basstationen bredvid AirPort-symbolen och på strömadaptersidan på AirPort Express-basstationen. Gör det enklare att ställa in WDS-nätverk genom att placera samtliga basstationer på ett bord och ansluta dem till elnätet.

Läs mer

Om du väljer att göra en manuell inställning av WDS-konfigurationen (alltså inte automatiskt som beskrivs ovan) måste du se till att samtliga basstationer har samma nätverksnamn, -kanal och -säkerhet (lösenord). Om du försöker ge Wi-Fi-basstationerna olika nätverksnamn i ett WDS-nätverk kan det leda till att nätverket inte kan användas. Om du åter ger basstationerna samma nätverksnamn som huvudbasstationen bör nätverket kunna användas igen.

När du använder WDS används en del av de enskilda Wi-Fi-basstationernas kapacitet till att upprätthålla nätverket. Om du mäter den högsta genomströmningshastigheten i nätverket innebär detta att den kommer att vara lägre än om du skulle använda en basstation separat.

Publiceringsdatum: