Om Multitasking på iPhone, iPad och iPod touch

Med Multitasking kan du använda fler än en app samtidigt på din iOS-enhet. Du kan även använda tjänster som Slide Over, Split View och Bild-i-bild på vissa iPad-modeller.

     

Växla mellan appar

Du kan snabbt gå från en app till en annan på din iOS-enhet. När du går tillbaka kan du fortsätta där du slutade. Gör så här:

  1. Dubbelklicka på hemknappen för att visa nyligen använda appar.
  2. Svep till vänster eller höger för att hitta appen som du vill använda.
  3. Tryck på appen. 

Om du har en iPhone 6s eller senare kan du använda 3D Touch för att byta till föregående app. Tryck bara på vänstra sidan av skärmen och svep sedan höger. Du kan även visa dina senast använda appar genom att trycka på vänstra sidan av skärmen.

På iPad kan du se de senast använda apparna genom att svepa uppåt från skärmens nederkant med fyra fingrar. Om du har kopplat ett tangentbord till din iPad Pro kan du växla mellan appar genom att trycka på Kommando-Tabb.

Använda Multitasking på iPad

På iPad kan du använda multitasking för att växla mellan appar med gester, använda två appar samtidigt, svara på e-post medan du tittar på en video med mera. Om du vill aktivera eller avaktivera Multitasking-funktioner går du till Inställningar> Allmänt> Multitasking.

Använda Slide Over

Med Slide Over kan du interagera med en andra app utan att lämna den du använder för närvarande. Du kan snabbt kolla dina textmeddelanden, svara på e-postmeddelanden eller skapa en anteckning. Svep till vänster från mitten av skärmens högra sida för att visa appen du använde tidigare.

Svep nedåt från skärmens övre högra sida om du vill byta till en annan sidställd app. En lista på dina appar visas. Tryck på den du vill använda. Svep från vänster till höger på appen när du vill gå tillbaka till den förra appen.

Du kan använda Slide Over med iPad Pro, iPad Air och senare samt iPad mini 2 och senare.

Använda Split View

Med Split View kan du öppna och använda två appar samtidigt. Öppna en app och tryck på eller dra sedan appavskiljaren när du vill börja använda båda apparna. Svep nedåt från skärmens överkant om du vill ändra appen till höger. Om du vill stänga en av apparna sveper du avskiljaren över appen som du vill stänga.

Med iOS 10 kan du använda Split View i Safari för att visa två flikar samtidigt när din iPad är i liggande läge. Vidrör och håll ned   och tryck på Öppna Split View. Om du har anslutit ett externt tangentbord trycker du på Kommando-N för att öppna Split View.

Tryck på sökfältet och sök eller ange en webbplats. Du kan dra fliken till vänster eller höger i Split View om du redan har en flik öppen.

Vidrör och håll ned  och tryck på Slå ihop alla flikar för att lämna Split View. Du kan också trycka på  för att stänga individuella flikar och lämna Split View.

Du kan använda Split View med flera appar, till exempel Safari, Anteckningar, Bilder och Kalender. Split View finns inte tillgängligt för alla appar.

Du kan använda Split View med iPad Pro, iPad Air 2 och iPad mini 4.

Använda Bild-i-bild

Med Bild-i-bild kan du till exempel svara på ett e-postmeddelande medan du tittar på ett TV-program. Om du använder FaceTime eller tittar på en film trycker du så förminskas videofönstret till ett hörn av skärmen. Då kan du öppna en andra app och videon fortsätter spela. 

Flytta videon genom att dra den till ett annat hörn. Tryck på   i vänster hörn av videon för att återgå till helskärm.

Du kan använda Bild-i-bild med iPad Pro, iPad Air och senare samt iPad mini 2 och senare.

     

 

Använda Bakgrundsuppdatering

När du byter till en annan app fortsätter vissa appar att köras under en kort tidsperiod innan de försätts i nedstängt läge. Appar som är i nedstängt läge används inte aktivt och de är heller inte öppna eller tar upp systemresurser. Med Bakgrundsuppdatering kan appar i nedstängt läge leta efter uppdateringar och nytt innehåll. 

Om du vill att nedstängda appar ska leta efter nytt innehåll går du till Inställningar > Allmänt > Bakgrundsuppdatering och aktiverar Bakgrundsuppdatering. Om du avslutar en app från appväxlaren kanske appen inte kan köras eller leta efter nytt innehåll förrän du öppnar appen igen.

Läs mer

Publiceringsdatum: