Växla mellan appar på en iPhone, iPad eller iPod touch

Du kan snabbt växla mellan olika appar på iOS-enheten. När du går tillbaka kan du fortsätta där du slutade.

     

Växla mellan appar med hemknappen

  1. Dubbelklicka på hemknappen för att visa nyligen använda appar.
  2. Svep till vänster eller höger för att hitta appen som du vill använda.
  3. Tryck på appen. 

På en iPad kan du se de senast använda apparna genom att svepa uppåt från skärmens nederkant med ett finger. Om du har parkopplat ett tangentbord till en iPad Pro trycker du på Kommando-Tabb för att växla mellan appar.

     

Växla mellan appar på iPhone X

Om du har en iPhone X:

  1. Svep uppåt från nederkanten till mitten av skärmen och håll ned tills du ser Appväxlaren.
  2. Svep till vänster eller höger för att hitta appen som du vill använda.
  3. Tryck på appen.

     

 

Använda Bakgrundsuppdatering

När du byter till en annan app fortsätter vissa appar att köras under en kort tid innan de försätts i nedstängt läge. Appar som är i nedstängt läge används inte aktivt och de är heller inte öppna eller tar upp systemresurser. Med Bakgrundsuppdatering kan appar i nedstängt läge leta efter uppdateringar och nytt innehåll. 

Om du vill att nedstängda appar ska leta efter nytt innehåll går du till Inställningar > Allmänt > Bakgrundsuppdatering och aktiverar Bakgrundsuppdatering. Om du avslutar en app från appväxlaren kanske appen inte kan köras eller leta efter nytt innehåll förrän du öppnar appen igen.

Publiceringsdatum: