Om Multitasking på iPhone, iPad och iPod touch

Med Multitasking kan du använda fler än en app samtidigt på din iOS-enhet. Du kan även använda tjänster som Slide Over, Split View och Bild-i-bild på vissa iPad-modeller.

     

Växla mellan appar

Du kan snabbt gå från en app till en annan på din iOS-enhet. När du går tillbaka kan du fortsätta där du slutade. Gör så här:

  1. Dubbelklicka på hemknappen för att visa nyligen använda appar.
  2. Svep till vänster eller höger för att hitta appen som du vill använda.
  3. Tryck på appen. 

Om du har en iPhone 6s eller iPhone 6s Plus kan du använda 3D Touch för att byta till föregående app. Tryck bara på vänstra sidan av skärmen och svep sedan höger. Du kan även visa dina senast använda appar genom att trycka på vänstra sidan av skärmen.

På iPad kan du se de senast använda apparna genom att svepa uppåt från skärmens nederkant med fyra fingrar. Om du har en iPad Pro och Smart Keyboard anslutet kan du växla mellan apparna genom att trycka på Kommando-Tabb.

Använda Multitasking på iPad

På iPad kan du använda multitasking för att växla mellan appar med gester, använda två appar samtidigt, svara på e-post medan du tittar på en video med mera. Om du vill aktivera eller avaktivera Multitasking-funktioner går du till Inställningar> Allmänt> Multitasking.

Använda Slide Over

Med Slide Over kan du interagera med en andra app utan att lämna den du använder för närvarande. Du kan snabbt kolla dina textmeddelanden, svara på e-postmeddelanden eller skapa en anteckning. Svep till vänster från mitten av skärmens högra sida för att visa appen du använde tidigare.

Svep nedåt från skärmens övre högra del om du vill byta till en annan sidställd app. En lista på dina appar visas. Tryck på den du vill använda. Svep från vänster till höger på appen när du vill gå tillbaka till den förra appen.

Du kan använda Slide Over med iPad Pro, iPad Air, iPad Air 2 och iPad mini 2 eller senare.

Använda Split View

Med Split View kan du öppna och använda två appar samtidigt. Öppna en app och tryck på eller dra sedan appavskiljaren när du vill börja använda båda apparna. Svep nedåt från skärmens överkant om du vill ändra appen till höger. Om du vill stänga en av apparna sveper du avskiljaren över appen som du vill stänga.

Du kan använda Split View med flera appar, till exempel Safari, Anteckningar, Bilder och Kalender. Split View finns inte tillgängligt för alla appar.

Du kan använda Split View med iPad Pro, iPad Air 2 och iPad mini 4.

Använda Bild-i-bild

Med Bild-i-bild kan du till exempel svara på ett e-postmeddelande medan du tittar på ett TV-program. Om du använder FaceTime eller tittar på en film trycker du på hemknappen och videofönstret förminskas till ett hörn av skärmen. Då kan du öppna en andra app och videon fortsätter spela. 

Flytta videon genom att dra den till ett annat hörn. Om du vill se videon i helskärmsläge igen trycker du på videon och sedan på helskärmssymbolen.

Du kan använda Bild-i-bild med iPad Pro, iPad Air, iPad Air 2 och iPad mini 2 eller senare.

     
 

Använda Bakgrundsuppdatering

När du byter till en annan app fortsätter vissa appar att köras under en kort tidsperiod innan de försätts i nedstängt läge. Appar som är i nedstängt läge används inte aktivt och de är heller inte öppna eller tar upp systemresurser. Med Bakgrundsuppdatering kan appar i nedstängt läge leta efter uppdateringar och nytt innehåll. 

Om du vill att nedstängda appar ska leta efter nytt innehåll går du till Inställningar > Allmänt > Bakgrundsuppdatering och aktiverar Bakgrundsuppdatering. Om du avslutar en app från appväxlaren kanske appen inte kan köras eller leta efter nytt innehåll förrän du öppnar appen igen.

Läs mer

Få hjälp om en app oväntat avslutas, slutar svara eller inte går att öppna.

Ta reda på hur du maximerar batteritiden genom att ändra inställningarna på enheten.

FaceTime är inte tillgängligt i alla länder och regioner.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Senast ändrad: