Använda iTunes-diagnostik i iTunes för Windows

I iTunes för Windows finns iTunes-diagnostik, som kan användas för att identifiera många olika problem.

iTunes-diagnostik samlar in och visar information om datorn. Det åtgärdar inte problem. Du kan använda informationen från iTunes-diagnostik till att identifiera problem, men du kan behöva följa specifika steg i en annan artikel eller ta hjälp av en Apple-rådgivare för att lösa problemet.

Köra iTunes-diagnostik

  1. Installera den senaste versionen av iTunes.
  2. Öppna iTunes. 
  3. Öppna menyraden i iTunes genom att hålla ned Ctrl-B och välj sedan Hjälp > Kör diagnostik. Läs mer om menyer i iTunes för Windows.
  4. Välj ett eller alla tillgängliga test och klicka på Nästa.
  5. Gå igenom testen. Efter varje test kan det hända att länkar till supportartiklar som kan hjälpa dig att lösa problemen visas.

Spara resultaten

När testerna är klara visas en sammanfattning.

Om du vill kopiera sammanfattningen till Urklipp och använda den i ett annat program klickar du på Kopiera till Urklipp.

Om du vill spara sammanfattningen på datorn så att du kan skicka den till en Apple-rådgivare klickar du på Spara. När du uppmanas till det väljer du var på datorn du vill spara sammanfattningen och klickar sedan på Spara igen.

Två filer med filnamnen iTunes Diagnostics.RTF och iTunes Diagnostics.SPX sparas på datorn. Du kan visa RTF-filen med en textredigerare och du kan dela båda filerna med en Apple-rådgivare.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Senast ändrad: