Arkivera dina Gmail-meddelanden

I iOS arkiverar Mail Gmail-meddelanden på iPhone, iPad och iPod touch. Genom att arkivera meddelanden kan du lagra meddelanden du är klar med men inte vill ta bort. 

När du arkiverar ett meddelande flyttas det till mappen Alla brev. Mail tar inte bort meddelandet från Gmail-kontot.

När du använder inställningen Arkivera ersätter den alla borttagningsalternativ, däribland att trycka på papperskorgssymbolen när du visar ett meddelande och att välja Ändra för att hantera flera meddelanden.

 

Om du vill stänga av Arkivera går du till Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar > Gmail-konto > Konto > Avancerat > Flytta borttagna meddelanden till och avmarkerar Arkivera brevlåda.

 

Läs mer om Gmails arkiveringsfunktion i Gmail-hjälp.

 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Senast ändrad: