Synkronisera Anteckningar på iPhone, iPad och iPod touch

Lär dig mer om vissa synkroniseringsbeteenden och hur du synkroniserar Anteckningar.

Anteckningar är associerat med ett IMAP-e-postkonto eller med ett iCloud-konto. Synkronisera Anteckningar genom att aktivera Anteckningar för varje konto i Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar eller Inställningar > iCloud.

 • När du aktiverar synkronisering av Anteckningar för ett e-postkonto visas inte mappen Anteckningar längre som en brevlåda i appen Mail. Om du vill skapa eller visa anteckningar använder du programmet Anteckningar istället.
 • Kontrollera följande om synkroniseringen inte utförs som väntat:
  • Kontrollera att Anteckningar är aktiverat för det kontot i Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar eller Inställningar > iCloud.
  • Bekräfta i Anteckningar på din iOS-enhet eller Mac-dator att dina anteckningar inte lagrats i en lokal mapp.
   Exempel: På min iPhone eller På min Mac. Har du anteckningar i dessa mappar måste de kopieras eller överföras till iCloud eller IMAP för synkronisering med dina andra enheter.

Synkronisera Anteckningar med iTunes och OS X Mountain Lion 10.8 eller senare

Det går att synkronisera appen Anteckningar med IMAP eller iCloud. Synkronisering av Anteckningar med iTunes stöds inte längre på OS X 10.8 och senare.

Dubbletter av anteckningar

Synkronisering av Anteckningar både trådlöst och via iTunes kan leda till dubbletter av anteckningar i programmet Anteckningar. Lös problemet med hjälp av följande steg:

 1. Anslut enheten och markera den i iTunes.
 2. Klicka på Informationspanelen och avmarkera alternativet Synkronisera anteckningar.
 3. När du uppmanas till det tar du bort dubbletterna genom att välja Radera anteckningar.

Om du vill synkronisera Anteckningar med iTunes istället för trådlöst avaktiverar du synkroniseringen av Anteckningar för kontot med Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar eller Inställningar > iCloud.

Om du inte kan synkronisera anteckningar med Outlook

Om anteckningar inte synkroniseras från Outlook kontrollerar du att du inte har anteckningar som är tomma eller inte har något ämne i Outlook. Dessa anteckningar kan förhindra Outlook från att synkronisera som väntat. Om du tar bort dem eller lägger till ett ämne, så bör synkroniseringen återigen fungera.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer.

Senast ändrad:
Var detta till hjälp?
44% av användarna tyckte att detta var till hjälp.

Ytterligare information om produktsupport

Sverige (Svenska)