Synkronisera Anteckningar på din iPhone, iPad och iPod touch

Du kan koppla anteckningar till ditt iCloud-, Exchange- eller IMAP-konto och hålla dessa anteckningar uppdaterade automatiskt över flera enheter.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Synkronisera anteckningar över flera enheter

På din iOS-enhet kan du gå till Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar och sedan välja ett konto och slå på Anteckningar. Nu kan du använda appen Anteckningar till att skapa och visa alla anteckningar som är kopplade till det e-postkontot. 

Kontrollera dessa inställningar om dina anteckningar inte synkroniseras:

  1. Kontrollera att du har slagit på anteckningar för kontot som du använder.
  2. Kontrollera om anteckningarna är sparade i en lokal mapp som På min iPhone eller På min Mac. Om du har anteckningar i dessa mappar, måste de kopieras eller överföras till iCloud eller IMAP innan de kan synkroniseras med dina andra enheter.
  3. Om du använder Outlook kontrollerar du att alla dina anteckningar har ett ämne och tar bort alla tomma anteckningar.

Synkronisera anteckningar med iTunes

Om du har en Mac med OS X 10.7 eller tidigare kan du synkronisera anteckningar med iTunes. På din iOS-enhet kan du gå till Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar och sedan välja ett konto och stänga av Anteckningar.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Senast ändrad:
Var detta till hjälp?

Ytterligare information om produktsupport

Sverige (Svenska)