Wi-Fi-basstationer: Utöka täckningen för ett trådlöst nätverk genom att lägga till flera Wi-Fi-basstationer

Du kan utöka täckningen för ett Wi-Fi-nätverk genom att använda AirPort-verktyget och ställa in trådlösa anslutningar på flera Wi-Fi-basstationer eller ansluta dem via Ethernet om du vill skapa ett gemensamt nätverk. Den här artikeln beskriver vilka alternativ som finns och vilket som är det mest lämpliga alternativet i din omgivning.

Viktig anmärkning för användare av AirPort Express: Om du funderar på att lägga till en AirPort Express i nätverket för att strömma musik eller för trådlösa utskrifter kan det vara till hjälp att läsa Vad är ett klient-läge?

Definitioner

Wi-Fi-basstation – Någon variant av AirPort Extreme-basstation, AirPort Express eller Time Capsule.

Utöka ett trådlöst nätverk – Använda flera Wi-Fi-basstationer för att utöka täckningen för ett AirPort-nätverk över ett större fysiskt område då täckningen från en enda basstation inte räcker till.

Nätverk med flera Wi-Fi-basstationer – Ett nätverk som innehåller fler än en Wi-Fi-basstation för att utöka nätverkets täckning eller för att utöka funktioner som internetåtkomst, musikströmning, utskrift, lagring och så vidare. Wi-Fi-basstationerna kan vara anslutna till varandra via Ethernet eller trådlöst.

Wi-Fi-klient – En Wi-Fi-klient är en enhet som utnyttjar Wi-Fi (åtkomst till internet, utskrift, lagring eller musikströmning). Exempel på klienter är datorer, iPad, iPhone, spelkonsoler, digitala videokameror och/eller andra Wi-Fi-enheter.

Primär basstation – Vanligen den basstation som är ansluten till modemet och har gateway-adressen till internet. Normalt är det den primära Wi-Fi-basstationen som sköter DHCP-tjänsten i Wi-Fi-nätverket.

Utökad Wi-Fi-basstation – Alla Wi-Fi-basstationer som är anslutna till en primär Wi-Fi-basstation för att utöka nätverkets täckning. Om inget annat anvisas ska utökade Wi-Fi-basstationer ställas in för att använda bryggläge.

Genomströmning – Den mängd data som tas emot eller skickas varje sekund. Mäts i megabit per sekund (Mbit/s).

Välja mellan en eller flera Wi-Fi-basstationer

Innan du lägger till flera Wi-Fi-basstationer i nätverket ska du fundera på om det verkligen behövs.

Om du lägger till Wi-Fi-basstationer trots att det inte behövs kan du få sämre genomströmningshastighet eftersom hanteringen av data i Wi-Fi-nätverket blir mer omfattande. Konfigurationen av nätverket blir också mer komplex. För utökade trådlösa nätverk kan genomströmningen reduceras ända ned till 60 procent av prestandan hos en fristående enhet. En generell regel är att hålla Wi-Fi-nätverket så enkelt som möjligt. Det kan göras genom att bara använda så många Wi-Fi-basstationer som behövs för att täcka det fysiska området och istället använda Ethernet så mycket som möjligt.

Det bästa alternativet är alltid att utöka täckningen för Wi-Fi-nätverket genom att ansluta Wi-Fi-basstationer till varandra via Ethernet och det är också det som ger bäst genomströmning. Ethernet har en genomströmning på upp till 1 Mbit/s. Det är betydligt snabbare än trådlöst (för trådlöst är maximal genomströmning 450 Mbit/s på 802.11n vid 5 GHz). Ethernet påverkas också mindre av radiostörningar och är enklare att felsöka. Det blir dessutom praktiskt taget ingen extra hantering av data om du använder Ethernet. Större mängd data flyttas mellan olika punkter på samma tid.

I vissa omgivningar kanske dock en enda Wi-Fi-basstation inte räcker till, och där kan fler Wi-Fi-basstationer förbättra nätverkets täckning och förbättra genomströmningen på platser som ligger längre bort från den primära Wi-Fi-basstationen. Kom ihåg att ju längre bort du befinner dig eller ju fler hinder som finns mellan Wi-Fi-klientenheten och Wi-Fi-basstationen (exempelvis badrumskakel som radiosignalen måste ta sig igenom), desto svagare blir signalstyrkan och desto långsammare blir genomströmningen.

Om du har kommit fram till att en enda Wi-Fi-basstation inte räcker till, bör du känna till vilka olika metoder du kan använda för att utöka täckningen för Wi-Fi-nätverket så att du kan välja den metod som passar dig bäst.

Olika typer av nätverk med flera Wi-Fi-basstationer

Läs mer om olika typer av nätverk och deras egenskaper.

Om du måste utöka täckningen för ditt trådlösa nätverk, vilken metod är då bäst för dig?

För 802.11a/b/g/n Wi-Fi-basstationer:

  • Gemensamt nätverk (rekommenderas)
  • Trådlöst utökat nätverk

För 802.11g Wi-Fi-basstationer:

  • Gemensamt nätverk (rekommenderas)
  • WDS

Dessa metoder beskrivs nedan. I slutet av den här artikeln finns länkar till olika artiklar som beskriver inställning och konfiguration för de olika metoderna. Wi-Fi-basstationer ger klientdatorerna en anslutning till internet via trådlös kommunikation eller via Ethernet om klientdatorerna ansluts till basstationen via Ethernet.

Gemensamt nätverk (Ethernet-anslutna Wi-Fi-basstationer)

För 802.11n Wi-Fi-basstationer är detta det överlägset bästa sättet att skapa ett gemensamt nätverk. Det ger bäst genomströmning mellan basstationerna och Wi-Fi-enheterna.

För den här metoden krävs att Wi-Fi-basstationerna är anslutna till varandra via Ethernet.

Den primära basstationen sköter DHCP-tjänsten medan de utökade basstationerna konfigureras för bryggläge.

Samtliga Wi-Fi-basstationer i det gemensamma nätverket måste använda samma lösenord, säkerhetstyp (Öppet/WEP/WPA) och nätverksnamn (SSID).

Du kan lägga till flera utökade Wi-Fi-basstationer för att expandera ett gemensamt nätverk.

Du kan lägga till en nätverksswitch om du inte har tillräckligt många LAN-portar på din primära Wi-Fi-basstation.

Trådlöst utökat nätverk (802.11n)

Om du inte kan bygga det rekommenderade gemensamma nätverket så är ett trådlöst utökat nätverk det näst bästa alternativet.

Om du vill skapa ett trådlöst utökat nätverk måste de utökade Wi-Fi-basstationerna placeras inom den primära Wi-Fi-basstationens räckvidd.

Överväganden för det utökade nätverkets täckning

I exemplet ovan räcker inte den primära Wi-Fi-basstationens ➊ räckvidd till den utökade Wi-Fi-basstationen ➋, så den utökade Wi-Fi-basstationen kan inte ansluta till det trådlösa nätverket. Den utökade Wi-Fi-basstationen måste flyttas och placeras inom den primära Wi-Fi-basstationens räckvidd.

Viktig anmärkning

Om ytterligare en utökad Wi-Fi-basstation ➋ placeras mellan den primära Wi-Fi-basstationen ➊ och den utökade Wi-Fi-basstationen ➌ kommer ändå inte klienter att kunna ansluta till den. Samtliga utökade Wi-Fi-basstationer måste befinna sig inom den primära Wi-Fi-basstationen direkta räckvidd

WDS (802.11g)

WDS, Wireless Distribution System, är den metod som används för att utöka räckvidden för AirPort Extreme 802.11a/b/g och AirPort Express 802.11a/b/g Wi-Fi-basstationer. WDS stöds av AirPort-verktyget 5.5.2 eller tidigare.

WDS gör att du kan ställa in varje Wi-Fi-basstation på något av tre sätt:

➊ WDS, huvud (primär Wi-Fi-basstation)
➋ WDS, relä
➌ WDS, fjärr

En WDS-huvudbasstation ➊ är ansluten till internet och delar denna anslutning med WDS fjärr- och WDS-reläbasstationer.

En WDS-reläbasstation ➋ delar huvudbasstationens internetanslutning och kommer även att reläa anslutningen till WDS-fjärrbasstationer.

En WDS-fjärrbasstation ➌ delar helt enkelt huvudbasstationens internetanslutning direkt om den är inom den direkta räckvidden eller via en WDS-reläbasstation.

Konfigurationerna för alla tre basstationerna (WDS-huvudbasstation, WDS-reläbasstation och WDS-fjärrbasstation) kan dela på WDS-huvudbasstationens internetanslutning trådlöst med klientdatorerna eller via Ethernet-anslutning om klientdatorerna är anslutna till basstationen via Ethernet.

När du ställer in basstationer för WDS måste du känna till AirPort-ID för alla de enskilda basstationerna. AirPort-ID, som även kallas Media Access Controller (MAC-adress), finns på etiketten i botten på AirPort Extreme-basstationen bredvid AirPort-symbolen och på strömadaptersidan på AirPort Express-basstationen.

Obs! Som relä måste Wi-Fi-basstationen ta emot data från en Wi-Fi-basstation, packa om den och sedan skicka den till nästa Wi-Fi-basstation och vice versa. Den här metoden reducerar genomströmningen till mindre än hälften. En 802.11a/b/g Wi-Fi-basstation ska enbart användas på detta sätt om det inte finns något annat alternativ och om inte högre genomströmningshastigheter krävs.

Steg för att lägga till Wi-Fi-basstationer i ett AirPort-nätverk

Du hittar specifika instruktioner för hur du utökar räckvidden för olika nätverkstyper i listan nedan:

 

 

Publiceringsdatum: